The Hague, the Netherlands. September 2019. Entrance to the Supreme Court of the Netherlands (Dutch: Hoge Raad der Nederlanden).

De Rechtbank in Den Haag heeft beslist dat de Nederlandse staat geen verbod krijgt om 5G te faciliteren. Volgens de rechter zijn de argumenten van de stichting Stop5GNL tegen de uitrol van de nieuwe netwerktechnologie ongeldig.

Begin mei spande Stop5GNL een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. De anti-5G-stichting wilde de uitrol van 5G-netwerken in Nederland stopzetten tot er werd aangetoond dat de netwerktechnologie geen negatieve effecten heeft voor de gezondheid. Vandaag heeft de kortgedingrechter van de Rechtbank Den Haag besloten dat het geen reden ziet om de staat een verbod op te leggen voor het faciliteren van 5G. De vorderingen van Stop5GNL worden afgewezen en de organisatie moet daarbij opdraaien voor de proceskosten.

De kortgedingrechter zegt dat er van de Nederlandse staat niet verwacht kan worden om te bewijzen dat er geen enkel negatief effect is. In de uitspraak wordt ook beklemtoond dat de staat voldoende waarborgen hanteert bij de uitrol van 5G. Zo zal het Agentschap Telecom de straling van de nieuwe netwerken blijven monitoren. Daarnaast heeft Nederland aangegeven te zullen ingrijpen als de richtlijnen toch overschreden worden. Ook wanneer er wel wetenschappelijk bewijs komt dat 5G gezondheidsrisico’s inhoudt, zal de staat ingrijpen. Om die redenen oordeelt de rechter dat ‘de uitrol van 5G gelet daarop niet onomkeerbaar is.’

Wetenschappelijk bewijs voor 5G

Stop5GNL had in de rechtszaak een beroep gedaan op wetenschappelijke reviews die de onveiligheid van 5G zouden aantonen. De Nederlandse staat verwierp die claims echter. ‘De onderzoeken waarnaar Stop5GNL verwijst, voldoen (…) veelal niet aan de in de wetenschap gangbare methodologische criteria en/of zijn niet in de context geplaatst van het geheel aan wetenschappelijke publicaties en kunnen daardoor een verkeerd beeld van de stand van de wetenschap geven’, zo valt in de uitspraak te lezen.

De kortgedingrechter volgt in zijn uitspraak de methode van de Nederlandse staat, die zich beroept op gegevens van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Volgens de ICNIRP bestaat er geen wetenschappelijke basis om aan te tonen dat 5G gezondheidsschade zou veroorzaken. De rechter oordeelt dat hij de studies van die organisatie niet in twijfel kan trekken. ‘De voorzieningenrechter kan niet op de stoel van wetenschappers gaan zitten en heeft geen reden eraan te twijfelen dat het onderzoek (van het ICNIRP) werkelijk heeft plaatsgevonden,’ klinkt het nog.  

De staat stemt zijn werkwijze volgens de rechter af op rapporten die wetenschappelijk correct zijn. Daarom wijst Den Haag de claims van Stop5GNL af.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here