Het rendement van zonnepanelen bedraagt gemiddeld 15 tot 22%. Dat wil zeggen dat een zonnepaneel 15 tot 22% van het beschikbare zonlicht in elektriciteit kan omzetten. Het rendement verschilt van zonnepaneel tot zonnepaneel en wordt door de fabrikant meegegeven. In de praktijk zal dat cijfer echter lager liggen omdat niet al het zonlicht optimaal op het paneel valt.

Bij het nagaan van de rendabiliteit van zonnepanelen moeten we echter een onderscheid maken tussen de economische rendabiliteit (in welke mate verdient de investering zich financieel terug) en de ecologische rendabiliteit (in welke mate compenseert de opgewekte energie de nodige energie voor de productie ervan).

Ecologische rendabiliteit van zonnepanelen

De sterkte van de zonnestraling varieert gedurende de dag en ook de weersomstandigheden en het seizoen spelen een rol. Hetzelfde kunnen we zeggen over de locatie van het zonnepaneel. Als internationale standaard geldt dat een volle zon een vermogen van 1.000 W per m² haalt. Het gaat dan wel om het vermogen op een wolkeloze zomerdag waarbij het paneel rechtstreeks op de zon gericht is. Dat is in België niet altijd realistisch. In principe moet je rekenen op 5 volle zonuren in de zomer en 0,5 volle zonuren in de winter. In België zal het rendement van zonnepanelen uiteraard lager zijn dan wanneer die bijvoorbeeld in de Sahara worden geplaatst.

Zonnepanelen worden bovendien steeds in een string geplaatst. Dit heeft echter één belangrijk nadeel: wanneer er schaduw op een van de zonnepanelen valt, worden ook de andere zonnepanelen negatief beïnvloed. Om dat te voorkomen zijn er power optimizers op de markt gebracht. Dergelijke power optimizers sturen de individuele zonnepanelen aan en zorgen ervoor dat ze opnieuw hun maximaal rendement behalen. Natuurlijk zijn power optimizers niet gratis en zorgen ze ervoor dat je installatie opnieuw duurder wordt. Bij zonnepanelen die allemaal in dezelfde richting staan en waarbij je geen last hebt van schaduwen, zal de meerwaarde van zo’n power optimizer beperkt zijn.

Ten slotte heeft Vlaanderen recent aangekondigd opnieuw premies toe te kennen voor zonnepanelen. De premie kan daarbij oplopen tot 1.500 euro. Dit verlaagt de factuur aanzienlijk en zorgt er natuurlijk voor dat het rendement verder oploopt. Volgens Engie zou de economische terugverdientijd van zonnepanelen dankzij die premie gemiddeld ongeveer tien jaar bedragen.

Ecologische rendabiliteit van zonnepanelen

Economisch gezien zullen zonnepanelen ook in België rendabel zijn. Dit betekent echter nog niet dat dit ook geldt voor het ecologisch aspect. Hier nemen onderzoekers aan dat zonnepanelen gemiddeld 1 (verdienen zichzelf terug) tot 1,5 keer (wekken 50% meer energie op) de energie opwekken die nodig is voor het productie-, transport-, plaatsing- en recyclageproces.

Het grote pijnpunt ligt vooral bij het recyclageproces. Intussen beginnen de eerste zonnepanelen de geest te geven en blijkt dat niemand echt klaar is voor een efficiënt recyclageproces. Waar een verregaande recyclage bijdraagt aan de ecologische rendabiliteit, knauwt het aan de economische rendabiliteit. Om de recyclage economisch rendabel te maken zijn er grote hoeveelheden zonnepanelen nodig en die zijn er gewoon (nog) niet.

Onderzoekers gaan er echter van uit dat er nog veel mogelijkheden zijn. Zo lopen er onderzoeken naar hoe batterijen van elektrische wagens een tweede leven kunnen krijgen in zonnepaneleninstallaties. Er zijn met andere woorden zeker kansen om ook ecologisch gezien rendabeler te worden. In de tussentijd verdienen ze zich ecologisch gezien minstens terug. Economisch gezien doen ze dat dubbel en dik.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here