Na lang zweten en zwoegen zijn de coalitiepartijen van de Vlaamse regering tot een regeerakkoord gekomen. En daaruit blijkt dat de Vlaamse regering zo snel mogelijk 5G in Vlaanderen wil installeren.

De Vlaamse regering wil zo snel mogelijk werk maken van de invoering van 5G-internet in Vlaanderen. Dat zal wel geen evidente opdracht worden. Telecom is in principe een bevoegdheid van de federale regering. De Vlaamse regering wil rechtstreeks via de Vlaamse telecomoperatoren een oplossing vinden.

Om 5G mogelijk te maken, moeten radiofrequenties in Vlaanderen geveild worden. De grote drie telecomoperatoren Telenet, Orange en Proximus moeten eerst tot een akkoord komen hoe het geld van de veiling zal verdeeld worden. Pas als dit gebeurd is, kan in samenwerking met Fluvius, netwerkbeheerder van energie in Vlaanderen, de infrastructuur uitgebouwd worden. Door hen samen te brengen, wil de Vlaamse regering vermijden dat ze aan ‘cherry picking’ doen en bijvoorbeeld enkel 5G-netwerken aanbieden in de grote steden.

Twijfel vanuit federale regering

Federaal minister van Telecom Philippe De Backer, die in feite dus de hoofdbevoegdheid over deze materie heeft, denk niet dat de plannen van de Vlaamse regering mogelijk zijn. Volgens hem kan enkel ‘passieve’ infrastructuur zoals masten en pylonen verdeeld worden. ‘Actieve’ infrastructuur zoals 5G-antennes kunnen om mededelingsrechtelijke redenen niet verdeeld worden tussen de drie operatoren. Die actieve infrastructuur is op dit moment ook nog gewoon onbestaande. De Backer voegt er nog aan toe dat een puur Vlaamse veiling van radiofrequenties in theorie enkel mogelijk zijn als Proximus, Orange en Telecom de enige spelers zijn. Bij een algemene spectrumveiling kan er zomaar een vierde speler opduiken.

China loert om de hoek

Dan is er natuurlijk nog het 5G-netwerk dat Chinese technologiebedrijven als Huawei al volop mee bezig zijn uit te bouwen. De grote spelers in België functioneren voor hun 4G-netwerk immers op deze Chinese technologie. Gezien de spanningen met de Verenigde Staten, lijkt de kans wel klein dat de Vlaamse telecombedrijven het risico nemen ook voor 5G met Chinese infrastructuur te werken. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken was vorig week nog in Brussel om België te waarschuwen van de gevaren van een Chinees 5G-netwerk.

Onze telecombedrijven zitten in afwachting van de politieke onderhandelingen zeker niet stil in de voorbereidingen. Proximus en Orange stapten al in een joint venture. Ook Telenet zou zich naar verluidt hierbij willen aansluiten.