wagen

Auto’s op kernenergie

[Opinie]We leven met één been in de toekomst, waar elektrische wagens onbezonnen rondzoeven. Dat andere been staat echter nog in het heden, en dat heeft gevolgen voor de electro-automobiel.

Hoe Helsinki af wil van de privéauto

De stad Helsinki wil in 2025 zijn openbaar vervoer zo reorganiseren dat privéauto's overbodig zullen zijn. Spitstechnologie en mobiele betalingssystemen moeten dat mee mogelijk maken.

Wonderaccu klinkt te mooi om waar te zijn

Een bedrijf uit Liechtenstein heeft naar eigen zeggen een auto-accu ontwikkeld met een onwaarschijnlijke energiecapaciteit. Te mooi om waar te zijn of een echte doorbraak?

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business