Business

Genoeg gepraat over innovatie, maak er nu eens werk van

Koen Segers
© Koen Segers, managing director BeLux bij Dell Technologies
Innovatie is geen buzzword, het is een cruciale component in het groeiverhaal van bedrijven. Toch zien we dat organisaties het vaak lastig hebben om de innovatie te implementeren waar ze naar eigen zeggen druk mee bezig zijn.

Dit artikel is geschreven door Koen Segers, managing director BeLux bij Dell Technologies en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.


Om echte innovatie mogelijk te maken, doen bedrijven er goed aan de volgende twee strategieën in overweging te nemen: het gebruik van Generatieve AI (GenAI) voor het uitvoeren van specifieke taken; en het uitbouwen van een sterke, communicatieve relatie tussen IT en de businessunits.

Innovatie stimuleren met GenAI

Als nieuwe component in de samenwerking tussen businessunits en IT-afdelingen zou GenAI wel eens de katalysator voor een nieuw tijdperk van innovatie kunnen zijn. Maar dat kan alleen als je over open communicatiekanalen beschikt en de doelstellingen op elkaar zijn afgestemd.

GenAI blijft maar groeien en is inmiddels tal van sectoren aan het transformeren. Het biedt nieuwe manieren om content te creëren en inzichten uit bestaande data te halen. Gelukkig beperkt de technologie zich niet enkel tot computerwetenschappers. Omdat GenAI toegankelijk is op basis van menselijke taal, zijn de tools heel gebruiksvriendelijk.

Vooral het senior management is bijzonder enthousiast over het potentieel van GenAI. Ze zien in deze tools oplossingen om obstakels voor innovatie te overwinnen, de beveiliging uit te breiden, nieuwe omzetstromen te ontdekken, en de kosten te verminderen. Bovendien zijn ze er sterk van overtuigd dat AI mensen niet zal vervangen, maar hun capaciteiten juist zal versterken – met een ongezien productiviteitsniveau als gevolg.

Liefst 97% van de Belgische besluitvormers in IT en de business erkennen het belang van innovatie voor het succes van hun bedrijf, zo blijkt uit de Dell Technologies Innovation Catalyst Research, waar wereldwijd 6.600 respondenten aan deelnamen. Toch stelt slechts 49% van de deelnemers in België dat ze er vandaag al in geslaagd zijn om innovatie en hun businessstrategie op één lijn te brengen, en zo van de voordelen voor hun organisatie te profiteren. De uitdaging zit dus in het verder ontwikkelen van de innovatiespier bij de resterende 51% van de Belgische bedrijven.

Een belangrijke oorzaak voor deze mismatch tussen innovatie en implementatie is het zwakke gebruik van GenAI-oplossingen. Zo’n 63% van de Belgische organisaties in het onderzoek stelt dat ze momenteel in een pilootfase van implementatie zitten. Slechts 3% geeft aan dat de tools in hun bedrijf al goed geïntegreerd zijn. Budget is een van de obstakels die adoptie in de weg staan. Zo zijn vooral IT-besluitvormers heel sceptisch, omdat ze vrezen dat de middelen voor deze GenAI-tools uit hun IT-budget zullen moeten komen.

Organisaties maken zich daarnaast ook zorgen over de wetgevende problemen omtrent GenAI. Daardoor zijn ze minder geneigd om de technologie in het hele bedrijf uit te rollen. Ze worstelen vooral met de verantwoordelijkheid die komt kijken bij storingen en ongewenst gedrag veroorzaakt door AI-systemen – 62% van de Belgische respondenten in de studie beseft dat hun organisatie hier zelf verantwoording voor moet afleggen. Daarnaast is 57% bezorgd over het gebrek aan transparantie in AI-systemen – het ‘black box’-probleem – en de impact van bias en andere potentiële risico’s. De weg vooruit is complex, maar met de nodige navigatie op het gebied van zowel budgettaire als wetgevende factoren, kunnen organisaties de kracht van GenAI wel degelijk benutten en zo koers zetten naar toekomstgerichte innovatie.

Business en IT moeten samenwerken

In de dynamische wereld van technologie en business is de relatie tussen besluitvormers in IT en hun collega’s in de rest van het bedrijf essentieel. Vaak zit er echter ruis op de lijn, omdat ze beide over andere prioriteiten beschikken of te weinig communiceren. Als gevolg hiervan zien we dat innovatie doorgaans vastloopt of tot stilstand komt.

Volgens de rondvraag gelooft 84% van de Belgische businessleiders dat er redenen zijn om de IT-afdeling uit te sluiten van strategische gesprekken. De opmars van GenAI kan deze kloof vergroten, aangezien IT-managers de nadruk leggen op de transformationele capaciteiten van de organisatie terwijl de business het daar meestal niet mee eens is. Waar 30% van de IT-leiders het gebruik van AI/GenAI als een belangrijke innovatiedoelstelling beschouwt, deelt slechts 16% van de businessleiders die mening.

De oplossing? Regelmatig momenten inlassen waarop beide partijen samenkomen en hun visies delen. IT-leiders hebben een strategische, toekomstgerichte mindset die focust op het langdurige potentieel van nieuwe technologieën. Businessleiders kiezen daarentegen voor een tactische aanpak en leggen daarbij de nadruk op snelle toepassing en impact op de bedrijfsactiviteiten. Die prioriteiten zijn weliswaar complementair. Als beide groepen de sterke punten van de andere kunnen waarderen en vertrouwen, dan is de kans op echte innovatie veel groter.

De mens staat centraal

In alle discussies over GenAI en innovatie ontbreekt één cruciale component: mensen. Bedrijven die echt willen innoveren (in plaats van er enkel over te praten), moeten hun medewerkers hierin ondersteunen. In de innovatiestudie stelt bijna de helft van de Belgische respondenten dat ze een tekort aan talent zien voor innovatie in hun sector. Ook wereldwijd geven deelnemers aan dat het vinden van skills en competenties hun grootste uitdaging is.

Bouw daarom een cultuur uit waarin innovatieve ideeën waardering krijgen. Op die manier zullen medewerkers meer connectie voelen met de doelstellingen van de organisatie. Zo kunnen ze zich ook gemakkelijker aanpassen en zijn ze veerkrachtiger bij een tegenslag.

Niet meer uitstellen

Voor de meerderheid van de bedrijven is innovatie een belangrijk onderdeel van de strategie. Maar als je die innovatie echt in de cultuur van de organisatie wil opnemen, zijn er wel wat uitdagingen die we moeten overwinnen. Focussen op een betere samenwerking tussen besluitvormers in IT en de business is één kant van de oplossing. Voeg daar nog een realistisch en gepast gebruik van GenAI aan toe, en innovatie kan eindelijk een onderdeel worden van het DNA van de organisatie. Begin nu dus aan beide strategieën te werken, of loop het risico dat je achteropgeraakt.


Dit artikel is geschreven door Koen Segers, managing director BeLux bij Dell Technologies en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

businesspartnerinfopress

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Korting bij Dreame!

Korting bij Dreame!

Bekijk de deals