fedict

eID voortaan geschikt voor Drupal

Wie de eID wil gebruiken op websites met Drupal, kan dat voortaan rechtstreeks met Java in plaats van met tussensoftware.Fedict, de federale overheidsdienst voor ICT, heeft een nieuwe testversie van de Belgische eID Identity Provider (IDP) module voor

Belgacom haalt meeste geld uit overheid

De Belgacom Group is het bedrijf dat het meeste geld uit overheidsopdrachten haalt. Vooral dochterbedrijf Telindus verdient miljoenen aan de staat.In 2009 en 2010 haalden Belgacom en Telindus samen bijna achttien miljoen euro, exclusief btw, uit overhe

Overheid opent portaal rond open data

De overheid zit op een massa interessante databanken met openbare informatie. Ontwikkelaars die deze open data willen gebruiken, kunnen voortaan terecht op data.gov.be.De site richt zich op de zogenaamde open data. Dat is een verzamelterm voor openbaar

Federale overheid heeft duizend IT’ers tekort

De federale overheid heeft in totaal 4.555 IT'ers in dienst. Maar de IT-managers geven aan dat er nog 1.025 bij moeten, willen ze optimaal kunnen werken. In 2009 is het aantal informatici bij de overheid gedaald met zestien procent. Nochtans zijn de budge

Federale overheid heeft duizend IT’ers tekort

De federale overheid heeft in totaal 4.555 IT'ers in dienst. Maar de IT-managers geven aan dat er nog 1.025 bij moeten, willen ze optimaal kunnen werken. In 2009 is het aantal informatici bij de overheid gedaald met zestien procent. Nochtans zijn de budge

Idee open data vindt ingang in België

De Federale overheidsdienst ICT (Fedict) gaat ontwikkelaars helpen om gegevens uit federale overheidsdatabanken te gebruiken in hun toepassingen. Andere beleidsniveaus beginnen later aan inspanningen. Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen in d

Bornem test papierloze geboorteaangifte

De gemeente Bornem test eBirth, een elektronische geboorteaangifte. In Wallonië werkt Marche-en-Famenne mee aan het project van de Federale Overheidsdienst ICT (Fedict). Sinds 17 juni gebeuren de geboorteaangiften in de gemeenten Bornem en Marche-en-

België verzamelt gevoelige info kritieke IT-infrastructuur

Fedict gaat een databank opstellen met informatie over de kritieke IT-infrastructuur. Het gaat dan niet enkel om overheids-IT, maar ook om systemen uit de private sector. Volgens een Europese richtlijn moet elke lidstaat een lijst opstellen van al zijn

Les informaticiens attirés par le service public

Ces derniers mois, il est clair que l'insécurité économique est la raison pour laquelle de plus en plus de personnes optent pour un emploi dans le service public. Les organisations publiques comme Fedict et Selor signalent que de nomb

Informatici willen graag bij overheid werken

De laatste maanden was al duidelijk dat de onzekere economische tijden er voor zorgen dat steeds meer mensen kiezen voor een job bij de overheid. Overheidsorganisaties als Fedict en Selor melden dat ook veel informatici een job als ambtenaar wel zien zitt

Volg ons

Korting bij Dreame!

Korting bij Dreame!

Bekijk de deals

Business