Een iPhone bevat een hoop sensoren die ingezet kunnen worden bij het monitoren van allerhande ziektesymptomen. Apple hoopt zijn toestel te kunnen gebruiken om Parkinsonpatiënten te monitoren.

parkinson

Specialisten zijn drukbezette mensen, waardoor onder andere Parkinsonpatiënten hun arts slechts één keer om de zes maanden zien. In de tussentijd kan hun ziektebeeld drastisch veranderen. De symptomen kunnen verbeteren of net verslechteren, waardoor patiënten een te hoge of lage dosis medicatie nemen. Apple onderzoekt daarom hoe het zijn iPhone kan inzetten om Parkinsonpatiënten te monitoren.

Passief monitoren

Apple voert momenteel intern onderzoek hoe het zijn toestellen, waaronder de iPhone en Apple Watch, kan gebruiken om passief het ziektebeeld van Parkinsonpatiënten te monitoren. Het bedrijf hoopt voldoende data te verzamelen om de effectiviteit van mobiel monitoren te bewijzen, zo weet Fast Company.

 

Het project wordt geleid door Stephen Friend, die voorheen bij Sage Bionetworks werkte. De nonprofitorganisatie werkte eerder al samen met Apple voor enkele ResearchKit-, HealthKit- en CareKit-applicaties van Apple. Bovendien ontwikkelde het een app met de University of Rochester om real-time data van Parkinsonpatiënten te verzamelen om de impact die de ziekte heeft op hun dagelijkse leven te bepalen.

Beven

De neuroloog Diana Blum ziet alvast toekomst in het project. “Je kan mobiele technologie gebruiken om bevingen en traagheid en misschien zelfs stijfheid en evenwicht te monitoren, al zijn de twee laatste toepassingen wel moeilijker te meten,” vertelt Blum aan Fast Company.

Niet alle patiënten met Parkinson hebben last van bevingen, waardoor het bij hen moeilijker is om symptomen te monitoren met een smartphone. Voor andere patiënten kan het monitoren van bevingen en wandelsnelheid met de sensoren die in een iPhone vervat zitten echter wel een welkome oplossing bieden.