dictafoon

Nadat Google en Amazon reeds onder vuur kwamen te liggen voor het afluisteren van gebruikers, valt ook Facebook door de mand.

Facebook heeft dan wel (nog) geen digitale assistent, maar toch kunnen er via Facebook ook audioberichten worden opgenomen. Concreet gaat het dan om de spraakberichten in Facebook Messenger. Bloomberg meldt nu dat Facebook mensen inhuurde om deze spraakberichten te transcriberen, terwijl de gebruikers hier niet altijd weet van hadden.

Volgens de berichtgeving van Bloomberg heeft Facebook honderden externe personen ingehuurd om de berichten te beluisteren en transcriberen. Het bedrijf deed dit om de kwaliteit van de spraak-naar-tekst functionaliteiten van Google te verbeteren. Volgens Facebook werden er enkel transcripties gemaakt van gebruikers die deze optie (die standaard uitgeschakeld staat) hadden ingeschakeld. Het probleem zit hem er echter in dat deze instelling dan voor alle mensen in het gesprek geldt, ook als zij die functionaliteit niet expliciet hebben ingeschakeld. Sowieso zouden alle audioberichten in geheime gesprekken nooit beluisterd zijn door externen.

Facebook meldt dat het bedrijf ondertussen gestopt is met deze menselijke analyses van audioberichten. “Net zoals Apple en Google, hebben we deze menselijke tussenkomst bij audio meer dan een week geleden op pauze gezet.” Eerder kwamen deze grote spelers ook al onder vuur te liggen wanneer bleek dat spraakopdrachten bij de digitale assistenten worden geanalyseerd door menselijke werknemers. De gegevens worden dan wel geanonimiseerd zodat ze niet naar een persoon te herleiden zijn, maar dat neemt niet weg dat gevoelige informatie door externe personen kon worden beluisterd.