Zeventig procent van de Amerikanen door ESET ondervraagd, maakt zich zorgen over het misbruik van persoonlijke gegevens die aan websites worden verstrekt bij het online bankieren of winkelen. Een overweldigende meerderheid Amerikanen beschouwen cybercriminaliteit nu als een bedreiging voor hun land, en die bedreiging wordt steeds groter. Dit zijn slechts enkele van de belangrijkste bevindingen die voorkomen in de ESET Cybersecurity Barometer, een onderzoek bij 3500 volwassenen in Noord-Amerika (2.500 in de VS en 1.000 in Canada).

Als onderzoeker die al jaren cybersecurity-gerelateerde enquêtes opvolgt, heeft Stephen Cobb, ESET Senior Security Researcher, gemerkt dat de bezorgdheid over cybercriminaliteit bij het publiek toeneemt. Ik was echter geschrokken toen ik deze resultaten zag: negen op de tien ondervraagde Amerikanen waren het erover eens dat cybercriminaliteit “een belangrijke uitdaging is voor de interne veiligheid van de VS”.

eset cybercrime

Hij was ook geschokt bij het zien dat de respondenten die cybercriminaliteit als een belangrijker uitdaging beschouwen dan drugshandel of het witwassen van geld. De bevinding dat minder dan de helft van de ondervraagden denken dat de overheid en de politie genoeg doen om cybercriminaliteit te bestrijden, was bijna even verontrustend

Welke soort barometer is dit?

De Cybersecurity-barometer van ESET is een enquête om de houding en de ervaring van het publiek te beoordelen ten opzichte van cybercriminaliteit, cyberveiligheid en privacy van gegevens. Wat het verschil maakt met andere enquêtes – zoals deze ontworpen door bedrijven die beveiligingsproducten en -diensten verkopen – is dat deze “barometer” door beleidsmakers van de overheid was ontworpen.

De enquête gebruikt een reeks vragen die consistent is met onderzoeken die in de EU voor de Europese Commissie worden uitgevoerd. Het doel is om gegevens te produceren die in vertrouwen kunnen gebruikt worden door beleidsmakers en besluitvormers. De  bekomen resultaten moeten bestand zijn tegen eventuele beschuldigingen over vooringenomenheid bij het ontwerpen van dit onderzoeken en vergelijkingen mogelijk maken.

Via deze link kan men het ESET Cybersecurity Barometer USA report  als PDF downloaden.

Het specifieke rapport voor Canada is ESET Cybersecurity Barometer Canada.

Wat is opmerkelijk?

Het meest opvallend aan dit onderzoek is de bezorgdheid die respondenten uitdrukken over de bedreigingen veroorzaakt door cybercriminaliteit, en het gebrek aan vertrouwen dat de zaken in afzienbare tijd zullen verbeteren. Ongeveer 87% van de respondenten verwachten dat het risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit zal toenemen.

Andere belangrijke bevindingen zijn de wijze waarop Amerikanen reageren op cybercriminaliteit, inclusief een verontrustend percentage van de respondenten die zeggen dat ze minder geneigd zijn online te winkelen of te bankieren door die veiligheids- en privacyproblemen (respectievelijk 19% en 20%). Deze percentages zijn duidelijk verloren kansen voor de distributie en de financiële sector. Digitale marketeers houden er best rekening mee dat voor 44% van de respondenten beveiligings- en privacyproblemen ertoe geleid hebben dat ze minder persoonlijke informatie op websites vermelden.

Het rapport documenteert ook de relatie tussen bezorgdheid over cybercriminaliteit en de snelheid waarmee zo’n misdaad wordt aangetroffen. Ongeveer 70% van de ondervraagde volwassen Amerikanen heeft gemeld dat ze frauduleuze mails of telefoontjes ontvangen die vroegen naar hun persoonlijke gegevens. Een gelijkaardige percentage uitte hierover zijn bezorgdheid.

Een veel groter aantal mensen (86%) was echter bezorgd dat zij mogelijk het slachtoffer zouden worden van identiteitsdiefstal, maar slechts 30% , dus minder dan de helft van de respondenten, had aangifte gedaan van identiteitsdiefstal. Het is dus behoorlijk schokkend dat drie van de tien Amerikanen een identiteitsdiefstal hebben meegemaakt, maar zoals het in het rapport staat, kunnen we hieruit de hoge mate van bezorgdheid vernemen.

Waarom een dergelijk onderzoek?

Zoals de regelmatige lezers van WeLiveSecurity.com wel weten, heeft Cobb eerder de argumenten uiteengezet om de publieke opinie te evalueren in verband met cybercriminaliteit en cyberbeveiliging. Deze zijn te vinden in : Why ask the public about cybercrime and cybersecurity?

Naar zijn mening  wordt de overheid door de burgers verkozen en helpen ze zo het beleid inzake cybercriminaliteitsbeleid te bepalen. Burgers betalen dus en groot deel belastinggeld voor overheidsinspanningen om cybercriminaliteit te reduceren. Weten wat de burger denkt over cybercriminaliteit, cyberbeveiliging en data privacy is dus essentieel voor de succesvolle ontwikkeling van een beleid tegen cybercriminaliteit en van cruciaal belang om succes te boeken in de beveiligingsinspanningen van de samenleving.

De resultaten van dit onderzoek zijn tot dus ver de beste indicatie van de snelheid waarmee systemen en gegevens worden misbruikt. Daardoor zal  het vertrouwen van het publiek in technologie verder ondermijnd worden, tenzij cybersecurity en de afschrikking van cybercriminaliteit als hogere prioriteiten behandeld worden door overheden en bedrijven. Zoals vermeld in het rapport is van kapitaal belang dat vertrouwen te behouden en uit te breiden voor het economisch welzijn van Amerika, nu en in de toekomst.