dataretentie-wet

Belgische telecomoperatoren mogen niet langer meer telefoondata van klanten preventief bewaren. Dat heeft het Grondwettelijk Hof vandaag geoordeeld.

Advertentie

De beslissing zat eraan te komen nadat eerder het Europees Hof van Justitie een negatief advies had uitgesproken over de beruchte dataretentie-wet. De wet legde aan telecomoperatoren op telefoondata zoals verkeers- of locatiegegevens van al hun klanten twaalf maanden bij te houden, ongeacht of daar wel of geen reden toe is. Die data kon worden opgevraagd door speurders als dat in het belang van een juridisch onderzoek was.

De wet lag al lang onder vuur bij organisaties die zich inzetten rond privacyrechten. De Liga van Mensenrechten stapte gesteund door advocatenbalies naar het Grondwettelijk Hof. Het feit dat de wet elke burger als een potentiële verdachte behandelt gaat in tegen het principe van onschuldspresumptie. Het Hof vorderde eerder al aanpassingen aan de dataretentie-wet om de gegevens minder toegankelijk te maken. Maar omdat onder het huidige wetskader data nog altijd bewaard moest worden, kwam het tot een nieuwe rechtszaak.

Het Grondwettelijk Hof vroeg in oktober raad aan Europa dat een negatief advies formuleerde. De wet vormt een bedreiging voor de individuele privacy van de burger en is niet meer van deze tijd, was het oordeel van het Europese Hof. Niet onverwacht is dat advies nu ook opgevolgd. De dataretentie-wet is met dit vonnis onmiddellijk nietig verklaard.

Politie heeft telefoondata nodig

Politiediensten, onderzoeksrechters en het parket zijn niet bepaald tevreden met deze uitspraak van het Hof. Telefoondata kan vaak voor een doorbraak zorgen in een juridisch onderzoek. Via het telefoonverkeer kan onderzocht worden met wie een verdachte of een slachtoffer de voorbije maanden contact heeft gehad, terwijl locatiedata iemand kunnen verraden als die in de buurt van het plaats delict was op moment van een misdrijf. Zeker in de strijd tegen de georganiseerde drugshandel in ons land heeft telefoondata al veel verdachten in beeld kunnen brengen. Volgens de politie is er geen andere legitieme methode om deze kostbare informatie in te winnen (een alternatief is het kraken van telefoons zoals bij Sky CC).

politie
Voor de politie betekent het vonnis een flinke tegenvaller. Beeld via iStock

Het nietig verklaren van deze wet betekent nog niet het definitieve einde voor de opslag van telefoondata. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe wet die speurders moet toelaten opnieuw deze data te gebruiken voor onderzoek maar tegelijkertijd beter aansluit bij de Europese privacywetgevingen.

Wat is jouw mening? Heeft het Grondwettelijk Hof een juiste beslissing genomen om de dataretentie-wet op te heffen? Laat een reactie achter onder dit artikel!