Offshore heeft beste tijd gehad

De gouden jaren van offshoring voor softwareontwikkeling zijn voorbij. Bedrijven plooien steeds meer terug. Zo zou offshore slechts 25 procent besparing opleveren, en niet de vooropgestelde 70 tot 80 procent.

De gouden jaren van offshoring voor softwareontwikkeling zijn voorbij. Bedrijven plooien steeds meer terug op nearshoring of zelfs onshoring, beter bekend als insourcing of in-house development. En meerdere onafhankelijke studies lijken die trend te bevestigen. Zo zou offshore slechts 25 procent besparing opleveren, door talloze verborgen kosten. En niet de voorop gestelde 70 tot 80 procent.

 

Net voor de zomer opende IBM een nieuw services center in Groningen in het noorden van Nederland. In samenwerking met de Hanze Hogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en de UMCG (University Medical Center Groningen) wil het hier in de komende drie jaar tot 350 nieuwe ICT-krachten tewerkstellen. De bedoeling van IBM is duidelijk: aan zijn klanten in de Benelux lokale specialisten en technische expertise in het Nederlands aanbieden om zo innovatie en de toepassing van nieuwe technologieën te stimuleren vanuit de directe omgeving.

Volgens Luq Niazi, Global Business Services Leader voor IBM Benelux, is deze investering het resultaat van de vraag naar hoogtechnologische diensten op basis van lokaal aanwezige kennis. “Het nieuwe services center toont ook aan dat IBM bereid is samen te werken met lokale universiteiten en academische instellingen om hooggekwalificeerde mensen te leveren", klinkt het. 

"De bedoeling is om van hieruit vooral applicatieontwikkeling, onderhoud en systeemintegratiediensten op hoog niveau te leveren aan de plaatselijke industrie. Daarvoor gaan wij op zoek naar afgestudeerden en ervaren IT-professionals met een achtergrond in computerwetenschappen, engineering, wiskunde en wetenschappen, om via stages en studieopdrachten het beste IT-talent uit de regio aan te trekken”, aldus Niazi.

Te veel risico’s

IBM speelt hiermee in op een tendens die de jongste jaren steeds sterker naar voren komt, namelijk minder offshoring van ICT-ontwikkeling in verre oorden maar meer inzetten op gespecialiseerde krachten in de al dan niet onmiddellijke omgeving. Professor Carlos De Backer somde een paar jaar geleden op het ICT Symposium al een aantal risico’s op die inherent zijn aan het werken met offshoring in India en omgeving.

Een van de belangrijkste is de onzekerheid over de kwaliteit van de arbeidskrachten, naast het hoge verloop van topmedewerkers waardoor projecten vaak haperen of  tot stilstand komen.

Niet zelden zorgen ook culturele verschillen tussen de thuismarkt en de offshore locatie voor grote problemen. Bovendien wordt het argument van goedkopere arbeidskrachten steeds meer uitgehold door de snelstijgende salarissen in de offshoregebieden, en in toenemende mate rijzen er volgen hem ook vragen rond de bescherming van intellectuele eigendommen, bedrijfsgeheimen, klantengegevens en privacy.

Communicatie zwaar onderschat

De Backer wordt in die stelling volledig bijgetreden door een recente white paper van de Californische dienstenleverancier PlanetMagpie, The Argument for ReShoring American IT, waarin deze nog meer argumenten aanhaalt waarom offshoring naar India en omgeving niet langer het nec-plus-ultra is. Zo blijken er vaker dan gedacht communicatieproblemen te zijn die zowel aan de tijdsverschillen als aan taal te wijten zijn.

Veel analisten wijzen erop dat die communicatie een vaak onderschat aspect is. Niemand twijfelt eraan dat communicatie cruciaal is bij softwareontwikkeling en dikwijls is het al moeilijk genoeg om aan een ervaren medewerker in je eigen bedrijf uit te leggen wat je precies ontwikkeld wil hebben – maar probeer dat eens met iemand die je totaal niet kent, duizenden kilometers weg, via e-mail, instant messaging of Skype.  En waarvan je totaal niet weet of hij competent en ervaren is of van de schoolbanken komt.

‘Slechts’ 25 procent besparing

Ook de productiviteit laat vaak te wensen over, ze bereikt volgens het rapport zelden Amerikaanse standaarden en met deadlines wordt af en toe ook een loopje genomen. En dan zijn er nog de “verborgen” kosten: opleiding, reizen, advocaten, enz.

Dat laatste aspect komt ook tot uiting in een studie van de Gartner Group rond de mythes van offshore-IT waarin de analisten ronduit stellen dat de kostenbesparingen van offshoring wel totaal anders kunnen uitvallen dan gedacht.

Bij de additionele kosten vermeldt Gartner onder meer de tijd die je moet besteden om een offshore-partner te kiezen, het vele reizen naar Azië om met die partner te overleggen en de processen te inspecteren, de maatregelen voor veiligheid van zowel werknemers als data, en de bijkomende managementfuncties in het thuisland voor het beheer van het project en de risico’s. Gartner nuanceert dan ook sterk de besparingen van 70 tot 80 % waar outsourcingfirma’s graag mee zwaaien – 25 % is al een veel realistischer cijfer, aldus de analisten.

Uit een onderzoek dat enkele jaren geleden uitgevoerd werd rond de redenen waarom bedrijven gestopt waren met offshoring, bleek dat bijna 60 % van CIO’s vond dat er te veel tijd en geld gestopt moest worden in het beheren en controleren van de offshore venture.

Voor 30 % was het gebrek aan kostenbesparingen een reden, 23 % was ontevreden over de kwaliteit van het geleverde werk, 11 % ervoer een negatief effect op het moreel van de thuiswerkers, en 6 % had beveiligingsproblemen. Ook Aberdeen Group kwam tot een gelijkaardig besluit: voor ruim driekwart van de ondervraagden vielen de kosten voor projectadministratie en -beheer veel hoger uit dan verwacht.

40 mensen of meer

Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit een studie van het Amerikaanse TEAM Recruiting Services blijkt dat bedrijven in West-Europa steeds meer interesse vertonen voor nearshore locaties zoals Centraal- en Oost-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten waar third-party providers hun off-site development centers hebben.

Een tendens die volgens Gartner ook gevoed wordt door het feit dat volgend jaar meer dan waarschijnlijk nieuwe EU-richtlijnen van kracht zullen worden die erop gericht zijn jobs in Europa te beschermen door offshoring met 20 procent te verminderen tegen 2016. Wat meteen ook verklaart waarom grote offshorebedrijven uit India plots nog meer belangstelling hebben om in Europa activiteiten op te starten die verder gaan dan enkel een verkoopkantoor.

David Hallam, directeur bij de NCC Group, een internationale verzekeraar met escrow, security- & software testing en website performance diensten, bekijkt het nuchter: outsourcing moet u zien in het kader van een bredere discussie rond de plaats van IT bij het realiseren van de groei- en winstdoelstellingen van een bedrijf. “Zowel offshore als nearshore kunnen daarin een rol spelen al naargelang de omvang van de projecten en de beschikbaarheid van lokaal gekwalificeerd personeel.”

Grote projecten met 40 of meer mensen op 1  tot 2 jaar zijn volgens hem vaak wel geschikt voor offshoring, kleinere met minder mensen niet. Vaak kan softwareontwikkeling efficiënt en goedkoop uitgevoerd worden door het uit te besteden bij externe specialisten in de onmiddellijke omgeving, bijna in-house. En met alle voordelen als betere en kortere communicatielijnen, betere controle en geen cultuur- of taalverschillen.

Redenen voor opgave offshoring

60%: te veel energie naar beheer en controle
30%: gebrek aan kostenbesparing
23%: slechte kwaliteit geleverde werk
11%: negatief effect op moreel eigen personeel
6%: beveiligingsproblemen

Aan welke ‘shore’ had u gedacht?

* Offshore: uitbesteden van IT-taken naar het Verre Oosten

* Nearshore: uitbesteden van taken dichterbij, zoals naar Centraal en Oost-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten

* Onshore: ter plaatse uitbesteden van taken door insourcing of ontwikkeling binnen het eigen bedrijf

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Wat dacht je van een refurbished elektrische fiets?

Wat dacht je van een refurbished elektrische fiets?

Bekijk het aanbod

Business