Er komt nog geen uitspraak in de rechtszaak tussen Sabam en Scarlet over illegaal downloaden. De rechter van het hof van beroep heeft de zaak doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie. Normaal zou er dezer dagen een uitspraak komen, maar de rechter heeft besloten om de zaak te verschuiven. Concreet wil dat zeggen dat de […]


Er komt nog geen uitspraak in de rechtszaak tussen Sabam en Scarlet over illegaal downloaden. De rechter van het hof van beroep heeft de zaak doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie.

Normaal zou er dezer dagen een uitspraak komen, maar de rechter heeft besloten om de zaak te verschuiven. Concreet wil dat zeggen dat de eerste uitspraak, waarbij internetaanbieder Scarlet schuldig werd bevonden, voorlopig blijft gelden. Al wordt er nu geen uitspraak gedaan over de grond van de zaak.

Uitspraak in 2012
Omdat de zaak wordt doorverwezen naar Europa, wordt deze wel opnieuw uitgesteld. Gemiddeld duurt het anderhalf jaar voor zo’n zaak voorkomt. Daarna zal het nog ongeveer een half jaar duren voor er een uitspraak komt. Dat maakt dat we een uitspraak kunnen verwachten begin 2012.


De zaak sleept al aan sinds juni 2004. Toen legde auteursrechtenvereniging Sabam klacht neer tegen Tiscali België (intussen overgenomen door Scarlet) voor het illegaal downloaden van muziek door hun klanten.

Klaar voor debat
De rechter had in principe de zaak in eerste aanleg al kunnen doorverwijzen naar het Europees Hof, maar het hele debat rond illegaal downloaden is pas recent geëvolueerd.

“Ik denk dat het debat nu pas volledig rijp is geworden en de rechter nu het inzicht krijgt dat dit complexe materie is waarbij verschillende elementen opduiken”, licht Thomas De Meese van advocatenkantoor Crowell & Moring toe. Hij treedt in de zaak op als een van de advocaten van Scarlet.

Zelf vindt De Meese het een goede zaak dat het hof van beroep alle consequenties van de kwestie inziet en daarom de zaak naar een hoger niveau tilt. Het gaat immers om complexe materie waarbij verschillende wetgevingen door elkaar lopen.

Voor heel Europa
Een uitspraak door het Europees Hof van Justitie geldt meteen voor heel Europa. “Net omdat dit materie is die Europees geharmoniseerd moet zijn, zal die uitspraak voor heel Europa geldig zijn”, aldus De Meese.

De rechtszaak zal dus ongetwijfeld ook internationaal worden opgevolgd. Toch wordt deze nog steeds gevoerd door de Belgische partijen Sabam, Scarlet en in het verlengde daarvan moederbedrijf Belgacom en providervereniging ISPA. Enkel de Europese lidstaten en de Europese Commissie mogen zich eventueel nog mengen in het debat.