De uitspraak van het Europees Hof van Justitie wordt toegejuicht door Belgacom en providervereniging ISPA. Maar het vonnis betekent niet dat Sabam de strijd definitief verloren heeft, en dat beseft het. Onze redactie legde de uitspraak voor aan een advocaat en sprak met de algemeen directeur van Sabam. Belgacom, het moederbedrijf van Scarlet, spreekt van […]


De uitspraak van het Europees Hof van Justitie wordt toegejuicht door Belgacom en providervereniging ISPA. Maar het vonnis betekent niet dat Sabam de strijd definitief verloren heeft, en dat beseft het. Onze redactie legde de uitspraak voor aan een advocaat en sprak met de algemeen directeur van Sabam.

Belgacom, het moederbedrijf van Scarlet, spreekt van een “positieve uitkomst” en is tevreden met de beslissing. “Dit arrest onderstreept hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat de internetproviders een neutrale rol spelen in de transmissie van informatie.” Tegelijk zeggen Belgacom en Scarlet dat de problematiek van illegaal downloaden hun aandacht blijft vasthouden.

Bij ISPA, dat de Belgische internetproviders vertegenwoordigt, horen we een soortgelijke reactie. “Deze uitspraak voorkomt dat de internetindustrie een onevenredig zware last wordt opgelegd, die innovatie en de openheid van het internet zou ondermijnen.”


Een einde of het einde?
Kan de hele zaak nog een staartje krijgen? Ja en neen. Volgens advocaat Bart Van den Brande van Sirius Legal, dat geen van de betrokken partijen vertegenwoordigt, heeft het Europees Hof voor alle providers in Europa nu beslist dat ze geen filtersysteem moeten plaatsen dat het verkeer van alle gebruikers controleert.

Nu moet het hof van beroep in België nog een uitspraak doen, en het moet daarbij de uitspraak van Europa volgen. In theorie zou Sabam nog in cassatie kunnen gaan, maar dat kan enkel als er fouten zijn gemaakt. En het Europees arrest blijft daarbij overeind.

“Praktisch gezien is dit het einde”, zegt adocaat Bart Van den Brande. “Het oordeel van het Europees Hof van Justitie is bindend voor het hof van beroep en zal dat ook zijn in latere zaken over gelijkaardige problemen. De internetproviders weten hiermee dus zeker dat ze geen algemene preventieve controle- of toezichtsplicht hebben.”

Wel nuanceert hij dat dit niet het einde is van het debat rond piraterij en de verantwoordelijkheid van internetproviders. “Het is alleen maar zo dat providers niet kunnen verplicht worden. Maar dat wil niet zeggen dat we op termijn niet meer controle gaan krijgen op internetverkeer, illegale inhoud of downloadgedrag."

Van den Brande verwijst onder meer naar de Kansspelcommissie die een zwarte lijst van illegale goksites blokkeert. “Het enige wat nu niet zal gebeuren, is dat het zware werk van de internetaanbieders moet komen.”

Andere methodes
Sabam kan volgens Van den Brande nog wel andere maatregelen afdwingen. Het kan via juridische weg proberen om specifieke websites of discussiegroepen te laten platleggen. Ook kan het bijvoorbeeld vragen om bepaalde verdachte activiteiten van een groep gebruikers te monitoren, wat niet hetzelfde is als het continu monitoren van alle klanten.

“Je moet zoeken naar het juiste evenwicht tussen auteursrechten en de mate waarop je inbreuk maakt op de privacy. Hier moest Scarlet in verhouding te veel gegevens scannen”, besluit Van den Brande.

Sabam reageert
Christophe Depreter, algemeen directeur bij Sabam, is zich bewust van die mogelijkheden. In een gesprek met onze redactie zegt hij dat zijn organisatie het vonnis betreurt. “Maar het is de juridische waarheid en we zullen ons daar aan moeten aanpassen.”

Wat Sabam nu gaat doen kan het nog niet zeggen. “We moeten het arrest nog doornemen met juristen en technici om te bekijken wat er kan gedaan worden.” Depreter beseft dat de rechtszaak zo goed als voorbij is, maar doet nog geen uitspraken over hoe het nu verder zal verlopen. Wel bekijkt Sabam andere mogelijkheden.

“Zijn er andere maatregelen mogelijk?” vraagt Depreter zich af. “Wij denken van wel. In België zijn er ook al beslissingen genomen rond The Pirate Bay waarbij het blokkeren van een website mogelijk is, dus er zijn nog andere acties mogelijk.”

Individuele gebruikers
Wat die acties zullen zijn moet Sabam nog verder bekijken. Maar in principe is alles mogelijk, ook het aanpakken van individuele downloaders. “Dat is inderdaad één van de mogelijkheden, maar dat moet nog verder worden nagekeken.”