Vingerafdrukken Belgische ID-kaart uitstel 2020

Eind 2018 werd er ingestemd met de wetgeving om vingerafdrukken op te slaan in ID-kaarten. Nu zou het project toch zijn uitgesteld vanwege de gevallen regering.

Advertentie

Waar het voor paspoorten al verplicht is om je vingerafdrukken af te geven, was dit voor een meer ‘standaard’ identiteitskaart nog niet het geval. Richting het einde van 2018 verscheen er plots een wetsvoorstel over het opslaan van je vingerafdrukken in een identiteitskaart. Ondanks protesten is deze wet alsnog aangenomen. In eerste instantie zou het ministerie van Binnenlandse Zaken al dit jaar van start gaan met een proefperiode. Navraag bij het ministerie door Het Nieuwsblad en De Standaard leert ons dat deze test nu toch nog wat langer op zich zal laten wachten, in elk geval tot en met 2020. Door verschillende zaken die zijn aangespannen, zou het wel nog langer kunnen duren.

Al in maart kwam het ministerie met de melding dat het systeem nog verder uitgesteld zou worden, waardoor de testfase in april niet door kon gaan. Deze vertraging heeft te maken met de val van de regering, waardoor veel uitvoeringsbesluiten niet genomen kunnen worden. Inmiddels is er wel een nieuwe verwachte datum van aankomst: ergens in 2020. Vanaf dan zal er met enkele gemeenten in ons land worden samengewerkt om het systeem goed te testen. Voordat het systeem eens bij alle gemeenten in werking kan treden zou nog langer kunnen duren. Het ministerie geeft aan dat het tot tien jaar kan duren voordat het systeem volledig is uitgerold, een gedetailleerde planning is er niet.

Aanval op de privacywetgeving

Voordat het ook echt kan beginnen met de uitrol heeft het nog een aantal andere struikelblokken, zo is de Gegevensbeschermingsautoriteit tegen het plan van de overheid. Volgens de organisatie is de nieuwe maatregel tegen alle bestaande privacywetgevingen. Zo zou de overheid onder andere onvoldoende formuleren waarom het nodig is dat de vingerafdruk op de ID-kaart komt te staan. In het advies schrijft de commissie dat het opslaan van vingerafdrukken: “geen onschuldige maatregel is op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer”. Ook de actiegroep ‘Ministry of Privacy’ gaat in beroep tegen de maatregel bij het grondwettelijk hof, zo liet het eerder al weten.