In december werd het beleid van Facebook rond haatspeech sterk verstrengd. Het ontkennen van of beledigende vergelijken maken van minderheidsgroepen wordt niet langer getolereerd.

Facebook heeft op 19 december een aanpassing doorgevoerd aan zijn beleid rond haatspeech op het platform. Dat nieuws is er in geslaagd om onder de radar te blijven tot Gizmodo het gisteren bekend maakte. Facebook voegde de aanpassingen immers door een dag nadat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden akkoord stemde me de afzettingsprocedure van president Donald Trump.

Ongepaste vergelijkingen

Toch kunnen we wel degelijk van een significante aanpassing spreken. Facebook zal namelijk een stuk strenger omgaan met posts of inhouden die minderheidsgroepen beledigen. Zo wordt een verbod gelegd op het ontkennen van het bestaan van minderheidsgroepen. Ook enkele ‘dehumaniserende vergelijkingen’ zullen niet meer gedoogd worden. Zo mogen zwarten niet langer meer met (mens)apen of landbouwmateriaal vergeleken worden, joden met ratten, moslims met varkens of het hebben van een seksuele relatie met geiten of varkens, Mexicanen met wormen, vrouwen als eigendom benoemen of met (huishoud)objecten, of transgenders met ‘het’ benoemen.

Het is in ieder geval een goede zaak dat Facebook steng wil blijven optreden tegen haatspeech en online beledigingen. Maar het feit dat Facebook de zaken zo specifiek benoemt, laat ook zien dat dit nog steeds vaak voorkomt, en dat enkel algoritmen inzetten niet volstaat als preventieve maatregel. De bestraffing zal afhangen van de geschiedenis van de persoon op Facebook. Een eerste overtreding zal leiden tot een waarschuwing, maar meerdere vergrijpen zal resulteren in een verbanning en Facebook zegt zelfs dat indien het gaat om een directe bedreiging van één of meerdere personen de politie er zal bijgehaald worden.

In het geniep

Doorgaans is Facebook helemaal niet zo verlegen om beleidswijzigingen aan te kondigen. In november deelde het bedrijf nog een onderzoeksrapport om te kaderen hoe Facebook er voor zorgt dat de gedragsregels worden nageleefd. Maar wanneer het gaat om het bestrijden van het duistere kantje van Facebook zoals haatspeech, dan verkiest het bedrijf er toch eerder voor om aankondigingen in het geniep te doen. Het is zelfs niet de eerste keer dat Facebook een belangrijke beleidsaanpassing samenhangt aan een belangrijke politieke gebeurtenis. Kort na de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten raakte bekend dat Facebook meer dan 100 accounts had verwijderd omwille van ‘ongepast gedrag’.