Welke zijn de meest voorkomende waarschuwingssignalen dat uw kind online wordt gepest?

Advertentie

Cyberpesten is helemaal geen nieuw fenomeen, het werd reeds in 2011 in het Oxford Dictionary opgenomen (added to the Oxford Dictionary). Daar technologie echter in bijna alle facetten van ons leven is doorgedrongen, komt de dreiging van digitaal misbruik ook veel vaker voor. Het is nu ook heel normaal dat schoolkinderen smartphones bezitten, wat meestal gepaard gaat met een aanwezigheid op sociale media. Deze hyperconnectiviteit gecombineerd met de anonimiteit die internet biedt, betekent dat kinderen ook meer risico lopen op cybermisbruik.

 

Cyberpesten neemt constant toe en, wereldwijd, meldt een op de drie ouders dat ze een kind uit hun omgeving kennen dat cyberpesten heeft moeten ondergaan ( one in three parents worldwide report ). Cyberpesten kan echter meer schade berokkenen dan persoonlijk pesten en kan voor de slachtoffers vergaande gevolgen hebben. Het is evenwel niet altijd gemakkelijk om een onderscheid te maken tussen veelvoorkomende kinder- of tienerproblemen en mogelijke signalen dat een kind het slachtoffer is van cyberpesten. De vorsers van ESET onderzochten een aantal courante waarschuwingssignalen die erop kunnen wijzen dat een kind het doelwit is van een cyberpestkop.

 

Onverklaarbare fysieke veranderingen

Het eerste waarop moet gelet worden, zijn merkbare fysieke veranderingen. Als het kind plots gewicht of eetlust verliest is dit niet noodzakelijk teken van cyberpesten, maar als het problemen heeft met slapeloosheid en ’s morgens er gestrest uitziet, is het zeker de moeite om een gesprek te hebben en te weten of alles OK is.

 

De school vermijden

Als een kind regelmatig doet alsof het ziek is om niet naar school te moeten gaan, kan dit best op een probleem wijzen. Bijna elk kind heeft excuses om af en toe van school te blijven maar als het een gewoonte wordt of als die afwezigheden te lang gaan duren, kan er iets ernstiger aan de hand zijn zoals de angst voor een conflict met een pestkop.

 

Stemmingswisselingen

Houd een oogje in het zeil voor merkbare nervositeit, plotselinge stemmingswisselingen en bitse antwoorden op uw vragen. Dit kan kenmerkend zijn voor humeurige tieners en is niet noodzakelijk het teken dat een kind gepest wordt maar als stemmingswisselingen regelmatig gepaard gaan met heftige reacties en bitse antwoorden, is het wellicht opportuun om te controleren of alles in orde is.

Antwoorden als “goed” of “OK” mogen door de ouders niet als bevredigend worden gezien – dergelijke antwoorden betekenen niet altijd dat alles goed en wel is.

 

Verlies van interesse

De volgende stap is een plots verlies van interesse in een hobby of passie. Houdt het kind van voetballen of gitaar spelen, maar verliest het plots alle interesse hiervoor? Dit zou het teken kunnen zijn dat iemand het kind het behoorlijk moeilijk maakt.  Ook als het kind afstand gaat nemen van zijn familie of vrienden kan dit een aanwijzing zijn dat het ernstige problemen heeft.

 

Stoppen met sociale media

Stopt het kind plotseling met sociale media, dan is het oppassen geblazen. In een tijdperk waarin jongeren bijzonder veel tijd investeren in het opbouwen van hun digitale aanwezigheid, meer bepaald op sociale media, zou bij het abrupt verwijderen van een account een alarmbel moeten gaan rinkelen.

 

Kortom, het kan voor kinderen heel moeilijk zijn om over hun ervaringen te praten of toe te geven dat ze gepest worden. Juist daarom is het van groot belang dat ouders kunnen zien of hun kind het slachtoffer is van online misbruik of cyberpesten. Let goed op hoe het met je kind gaat en, indien nodig, wees bereid om een helpende hand te bieden.

 

Voor informatie over meer gevaren waarmee kinderen online worden geconfronteerd en hoe de technologie kan helpen, bezoek https://saferkidsonline.eset.com.

Advertentie