Nieuws

Ministers akkoord met koppelverkoop

Een voorstel om koppelverkoop toe te staan, is vrijdagochtend door de federale ministerraad goedgekeurd. Volgende halte: Raad van State. De ministers waren ook akkoord met een modernisering van de regels rond internethandel.

De federale ministerraad heeft vrijdag de voorstellen voor een modernisering van de Wet op de Handelspraktijken en Consumentenbescherming (WMC) goedgekeurd. Die wet zorgt voor een eerlijk verloop van de handel tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en de consument. Ze dateert van 1971 en werd aangepast in 1991.

In de nieuwe WMC wordt koppelverkoop toegelaten. Daardoor zullen telecomoperatoren een telefoon kunnen subsidiëren als klanten een abonnement afsluiten. Normaal gezien moet die praktijk leiden tot een betere verspreiding van duurdere telefoons met internetcapaciteiten.

Bij koppelverkoop moeten nog wel regels in acht genomen worden. Klanten moeten nog steeds juist geïnformeerd worden over het gezamenlijke aanbod.

Handelaarsorganisatie Unizo heeft zich al positief uitgelaten over het wetsvoorstel: “Koppelverkoop wordt niet volledig vrijgelaten. Misleidende promoties door multinationals blijven zo verboden."

Modernisering regels internetwinkelen
Een internetwinkel in België mag nu geen betaling vragen voor een aankoop vóór de bedenktijd van zeven werkdagen is verstreken. Dat verandert als de nieuwe wet op de handelspraktijken er komt. De oude regel gaf Belgische internetwinkels een concurrentieel nadeel tegenover andere Europese collega’s die wel onmiddellijke betaling mochten vragen.

Consumenten zijn ook beter af met de nieuwe regels. Ze krijgen voortaan een bedenktijd van veertien kalenderdagen, waar dat voordien maar zeven dagen was. De handelaar is verplicht om de consument binnen de dertig dagen terug te betalen wanneer die zich bedenkt.

 

businesshandelspraktijkenitprofessionalkoppelverkoopnieuwsvan quickenborne

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Korting bij Dreame!

Korting bij Dreame!

Bekijk de deals