Acht belangenverenigingen verzamelen zich in het verzet tegen een Europese richtlijn voor databewaring. Deze maatregel stelt dat telecom- en internetaanbieders alle communicatie van al hun klanten moeten bijhouden. De dataretentierichtlijn dateert van maart 2006 en is in mei van dat jaar in werking getreden. Een provider moet bijvoorbeeld gegevens bijhouden over heel het bel-, sms-, […]


Acht belangenverenigingen verzamelen zich in het verzet tegen een Europese richtlijn voor databewaring. Deze maatregel stelt dat telecom- en internetaanbieders alle communicatie van al hun klanten moeten bijhouden.

De dataretentierichtlijn dateert van maart 2006 en is in mei van dat jaar in werking getreden. Een provider moet bijvoorbeeld gegevens bijhouden over heel het bel-, sms-, surf- en mailgedrag van de klant. Elk gegeven moet tussen zes maanden en twee jaar bewaard worden.

Grove schending recht op privacy
De richtlijn moet nog omgezet worden in nationale wetgeving. Iets waar België zich niet in gehaast heeft. Een petitie op de site Bewaarjeprivacy.be vraagt dat die omzetting ook nooit gebeurt.


De website vermeldt de belangrijkste redenen waarom de acht steunende belangenorganisaties de gegevensbewaring niet zien zitten. De belangrijkste is dat een algemene bewaarplicht niet verzoenbaar is met het recht op privacy. De maatregel maakt ook van elke burger een potentiële verdachte, zonder dat die ooit iets misdaan moet hebben.

Een bewaringsplicht druist ook in tegen het beroeps- en bronnengeheim van artsen, advocaten, journalisten en geestelijken. De staat kan immers alle communicatie van die persoon achterhalen. Ook politieke en zakelijke activiteiten die vertrouwelijkheid vereisen, liggen bloot.

Geen garantie tegen terreur
De dataretentierichtlijn is bedoeld als middel in de strijd tegen terreur. Maar dat is je reinste onzin volgens de tegenstanders. Criminelen en terroristen werken immers met wisselende telefoons en e-mailaccounts. De gegevensbewaring is voor criminelen slechts een irritatie en de maatregel is dus enkel effectief tegen gewone burgers.

Het zijn trouwens de gewone burgers die de gegevensbewaring zullen betalen. Alle telecomgegevens van de afgelopen maanden hebben zo’n grote omvang dat de bewaring ervan veel opslagruimte kost. En die is niet gratis. De kosten worden dus doorgerekend aan de klanten.

Richtlijn al deels uitgevoerd
Op dit ogenblik bewaart Belgacom al een heleboel gegevens van zijn klanten. Voor vaste telefonie worden gegevens van het uitgaand en binnenkomend verkeer een jaar bijgehouden. De samenvatting van de factuur blijft zeven jaar, wegens boekhoudregels. Bij mobiele oproepen wordt ook locatie van de oproep een jaar bijgehouden. Over gemiste vaste oproepen wordt niets gefactureerd en dus ook niets bijgehouden.

Wat het internet betreft, staat de huidige werkelijkheid verder af van de Europese richtlijn. Het IP-adres en verbindingsgegevens worden een jaar bijgehouden. Over bezochte sites en verzonden of ontvangen e-mails houdt Belgacom geen info bij.

Belgacom-woordvoerder Jan Margot zegt dat Belgacom belang hecht aan de privacy van zijn klanten: “Datatransmissie naar gerechtelijke instanties gebeurt steeds overeenkomstig het toepasbare wettelijke kader.”

 

Update 14u05: Situatie gegevensbewaring bij Belgacom toegevoegd.