Trends als flexibel werken, consumerization of IT en cloudcomputing hebben grote gevolgen voor de beveiliging. Een traditionele benadering van informatiebeveiliging voldoet dan ook niet meer voor een modern bedrijf. Na talloze discussies met klanten en op vakgerelateerde forums zijn we ervan overtuigd dat organisaties gebaat zijn bij het implementeren van een oplossing die op de […]


Trends als flexibel werken, consumerization of IT en cloudcomputing hebben grote gevolgen voor de beveiliging. Een traditionele benadering van informatiebeveiliging voldoet dan ook niet meer voor een modern bedrijf. Na talloze discussies met klanten en op vakgerelateerde forums zijn we ervan overtuigd dat organisaties gebaat zijn bij het implementeren van een oplossing die op de eerste plaats is ontworpen voor veiligheid: desktopvirtualisatie.

Erg belangrijk is de balans tussen wat de organisatie vereist en wat de medewerkers nodig hebben. Juist dat maakt van desktopvirtualisatie een effectief middel om de informatie te beveiligen.

Onlangs liet Citrix een onafhankelijk onderzoek uitvoeren bij elfhonderd IT-professionals uit elf landen. Zo konden we ons een onafhankelijk beeld vormen van huidige en geplande beveiligingsstrategieën, de implementatie van desktopvirtualisatie, de motivaties en de voordelen. De whitepaper van het security index report is online beschikbaar.


Het onderzoek toont aan dat de veiligheid – naast de al bekende voordelen – inmiddels ook een doorslaggevende factor is bij de overweging om desktopvirtualisatie te implementeren. Niet minder dan 92 procent van de organisaties die voor het einde van 2013 desktopvirtualisatie implementeren, doet dit deels om de informatie beter te beveiligen.

Het is ook bemoedigend om te zien dat een overgrote meerderheid (86 procent) van de belangrijkste beleidsbepalers op IT-gebied ervan overtuigd is dat desktopvirtualisatie een goede strategische benadering is voor een betere informatiebeveiliging. Dat geldt zelfs voor de specialisten die zelf niet van plan zijn om desktopvirtualisatie binnen hun organisatie te gebruiken. Omdat we mensen voortdurend aanmoedigen om hun beveiliging tegen het licht te houden, is het prettig om te merken dat ze kijken naar de langetermijnstrategie en niet vervallen in ad-hoc oplossingen.

Naast het creëren van een beter beveiligde desktopomgeving biedt desktopvirtualisatie ook nieuwe mogelijkheden op het gebied van de infrastructuur en kan het bijdragen aan een betere compliance (90 procent). Het onderzoek toont verder aan dat de belangrijkste beleidsbepalers op IT-gebied het beschouwen als een zeer effectieve bescherming tegen schadelijke bedreigingen (90 procent).

Informatiebeveiliging en compliance hebben tegenwoordig meer prioriteit dan ooit. Wereldwijd doen organisaties er alles aan om zo flexibel en efficiënt mogelijk te zijn. Op basis van het onderzoek en onze eigen ervaringen, kunnen we concluderen dat desktopvirtualisatie de enige technologie is waarmee dit op een optimale manier kan worden bereikt.

Download de volledige whitepaper met het onderzoek.