België is een SAP-land, zo wordt vaak gezegd. Bij softwarecategorieën als ERP en BI is dat zeker zo. Enkel Microsoft zorgt voor enig weerwerk.


België is een SAP-land, zo wordt vaak gezegd. Als we kijken naar de marktcijfers, kunnen we dat alleen maar bevestigen.
Enkel Microsoft kan, en dan vooral bij de kleine bedrijven, voor enig weerwerk zorgen.

ERP-projecten hebben een kwalijke reputatie: ze duren vaak langer dan voorzien en ook het budget wil wel eens ontsporen. ERP-software heeft dan ook een lagere tevredenheid dan de meeste andere business software, al valt het met 6,1 nogal mee. De meeste grote leveranciers zitten daar boven. SAP haalt 6,4, Oracle 6,6 en Microsoft 7,3. Het gemiddelde ligt op 6,1.


 

Naast ERP is er ook Business Intelligence of BI. Business intelligence & analytics is van al de categorieën in bedrijfssoftware traditioneel het soort software dat bedrijven

het minst gebruiken. Al zit business intelligence, onder andere inzake rapportering en analyse, ook vaak in andere pakketten voor
bedrijfssoftware vervat.

Ook hier geldt de redenering dat heel vaak Microsoft-technologie wordt gebruikt voor rapportering in Excel. Ook al wordt dat niet door
iedereen aanzien als ‘echte’ business intelligence, Microsoft speelt zo in deze markt wel mee.

Dit alles blijkt uit cijfers van Smart Business Strategies, naar aanleiding van het ICT Jaarboek. Belangrijke wijziging is dat de vragenlijst dit jaar niet polsen naar dé belangrijkste leverancier voor een bepaalde categorie. Vandaag gebruikt een bedrijf tegelijk meer fabrikanten, voor onder meer pc’s, telecom of business software. Dit heeft tot gevolg dat kleinere leveranciers in verhouding een hoger ‘marktaandeel’ krijgen dan bij vorig onderzoek. 

Op 2 september organiseert Smart Business en ZDNet.be een (gratis) seminarie over "Trends in ICT". Ook deze thema"s komen er verder aan bod. Maar info over dit seminarie en over onze populaire seminariereeks vindt u op: www.businessmeetsit.be .