Business

Opinie Willy van den Hoogen: het tijdperk van de software is begonnen

© Willy van den Hoogen
De ingrijpende softwaregedreven transformatie van de autoindustrie zou de maakindustrie wakker moeten schudden. Een nieuwe manier van productontwikkeling is hard nodig.

In 1965 ontwikkelde het Massachusetts Institute of Technology (MIT) de zogenaamde Apollo Guidance Computer (AGC) voor het Apollo-programma van NASA. Dit wordt algemeen erkend als ‘s werelds eerste ingebedde softwaresysteem. Zes jaar later, in 1971, bracht Intel de eerste microprocessor uit, de C4004, die embedded software systemen bevrijdde van hardware apparaten als onafhankelijke rekeneenheden. Een mijlpaal in de moderne computertechniek.

Spoel door naar vandaag, waar software in de vorm van bijvoorbeeld microprocessoren op het punt staat de wereld over te nemen. Of in ieder geval de rol die hardware speelde in de productontwikkeling van de afgelopen honderd jaar. Neem Volkswagen als voorbeeld. Hun prognoses uit 2020 voorspelden dat een auto in 2025 tot 1 miljard regels code zou kunnen integreren. Zulke ontwikkelingen maken automobielfabrikanten eigenlijk tot softwarebedrijven. De voormalige CEO van Volkswagen, Herbert Diess, verwacht dat meer dan 90% van de innovatie in de automobielindustrie vanuit software komt.

Een radicale verschuiving met grote gevolgen

Deze revolutie in de automobielsector onderstreept het toenemende belang van software voor de transformatie van de industrie. De integratie van software en hardware is veranderd van eenvoudige embedded systemen naar geavanceerde, software-gedefinieerde producten. Deze overgang legt de nadruk op software-innovatie als de kern van productevolutie, waardoor continue functie-updates mogelijk worden zonder dat er hardware wijzigingen nodig zijn.

Deze verandering van denkwijze heeft grote gevolgen voor de bedrijfsmodellen. Bedrijven als Tesla hebben baanbrekend werk verricht met Over-The-Air (OTA) updates, waardoor software-upgrades op afstand mogelijk zijn. Deze aanpak is erg winstgevend gebleken: inkomsten uit softwarediensten zijn een substantieel deel van de totale omzet geworden. De traditionele elektronische en elektrische (E/E) architectuur van auto’s evolueert ook, van een gedistribueerd model naar een gecentraliseerd model, gedreven door de behoefte aan meer rekenkracht en efficiëntie.

Omdat productinnovatie steeds meer gebaseerd is op software, verschuift het ontwikkelingsmodel van een hardwarematige naar een softwarematige aanpak. Dit “software-gedefinieerde ontwikkelingsmodel” integreert flexibele softwareontwikkeling met digitale inzet en bediening, waardoor efficiëntie en innovatie worden verbeterd.

Agile productontwikkeling als sleutel tot digitale transformatie

Met het bovenstaande in gedachten zou ik willen stellen dat agile productontwikkeling centraal staat bij de digitale transformatie. Niet alleen bij autofabrikanten, maar ook in andere industriesectoren. Deze transformatie omvat twee belangrijke aspecten, ‘links afslaan’ en ‘rechts afslaan’.

Links afslaan: Deze aanpak richt zich op de innovatie van het R&D-model, waarbij BizDevOps-strategieën worden geïntegreerd om al vroeg in de productontwikkeling agile processen op te zetten. Digitale prototypes, data-gestuurde simulaties en digitale tweelingen zorgen voor een verschuiving van traditionele seriële ontwikkeling naar agile iteratieve modellen, waardoor efficiëntie en samenwerking worden verbeterd.

Rechts afslaan: Dit aspect legt de nadruk op innovatie van het bedrijfsmodel, waarbij gebruik wordt gemaakt van OTA en cloud computing om continue updates en diensten met toegevoegde waarde te bieden. Digitale tweelingen, die de volledige digitale expressie van fysieke producten vertegenwoordigen, vergemakkelijken flexibele ontwikkeling en inzet, waardoor een naadloze overgang naar iteratieve processen mogelijk wordt. Digital twins veranderen het product operating model verder om Product as a Service werkelijkheid te laten worden, waarbij een product of software in rekening kan worden gebracht voor wat er wordt gebruikt.

Welke kant op?

Ongeacht de gekozen richting wordt het duidelijk dat productiebedrijven moeten nadenken hoe ze in de toekomst met productontwikkeling omgaan en hun R&D toekomstbestendig maken. Bij PTC zien we dat agile transformatie een nieuwe innovatiegolf in de productiesector teweegbrengt, met aanzienlijke verbeteringen in R&D-prestaties. Bedrijven die een agile transformatie ondergaan laten een verbeterde time-to-market, kwaliteit, productiviteit en medewerkerstevredenheid zien. Naarmate de industrie zich verder ontwikkelt, wordt het omarmen van software-gedreven werkmethodes cruciaal om concurrerend te blijven en te voldoen aan de eisen van het software-gedefinieerde tijdperk.

Kijk naar het oosten voor inspiratie

Tot slot nog een PTC-casus uit China, die hopelijk mijn punt kan onderstrepen. De Chinese autosector is actief bezig met het omarmen van software-gedefinieerde voertuigen en erkent de cruciale rol ervan in toekomstige automodellen.

Een toonaangevend bedrijf in elektrische voertuigen heeft bijvoorbeeld “software-gedefinieerde innovatie” geïntegreerd in zijn kernstrategie en richt zich daarbij op architectuur-, proces- en toolinnovaties. Architectuurinnovatie: Het bedrijf ontwikkelde een nieuwe elektronische en elektrische architectuur (EEA) die is toegespitst op elektrische voertuigen en die de rekenkracht en softwareontwikkelingsmogelijkheden vergroot. Procesinnovatie: Het bedrijf combineert daarbij traditionele standaarden met agile ontwikkeling en ondersteunt de ontwikkeling en iteratie van intelligente diensten door middel van een hybride ‘waterfall + agile’ proces. Toolinnovatie: Het implementeren van toolchains en CI/CD-platforms heeft de efficiëntie van softwareontwikkeling, het testen en het releasen verbeterd en zorgt voor softwareontwikkeling van hoge kwaliteit.

Deze strategische focus heeft geleid tot aanzienlijke marktbekendheid, met sterke merkverkopen en een reputatie voor intelligente voertuigconfiguraties. De voortdurende transformatie onderstreept het belang van blijvende investeringen in software-gedreven innovatie.


Dit artikel is geschreven door Willy van den Hoogen, Regional Director Benelux bij PTC en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

businessopiniepresssoftware

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Korting bij Dreame!

Korting bij Dreame!

Bekijk de deals