Concetta Fagard, die vorig jaar werd ontslagen bij Belgacom, eist publiek eerherstel van haar vorige werkgever. Haar reputatie is naar eigen zeggen gekelderd door de affaire. Fagard werd in juni ontslagen bij Belgacom als verantwoordelijke voor de sponsoring, net als Florence Coppenolle, de communicatiedirecteur. Beiden hadden een conflict, dat ontspoorde toen Coppenolle een klacht indiende […]


Concetta Fagard, die vorig jaar werd ontslagen bij Belgacom, eist publiek eerherstel van haar vorige werkgever. Haar reputatie is naar eigen zeggen gekelderd door de affaire.

Fagard werd in juni ontslagen bij Belgacom als verantwoordelijke voor de sponsoring, net als Florence Coppenolle, de communicatiedirecteur. Beiden hadden een conflict, dat ontspoorde toen Coppenolle een klacht indiende tegen Fagard wegens pesterijen.

Toen Didier Bellens, met wie Fagard een goede werkrelatie had, haar weer in dienst wou nemen in september, stak de raad van bestuur daar een stokje voor. Fagard heeft al die tijd gezwegen. Dinsdag deed ze echter haar verhaal in La Libre Belgique en vandaag in De Tijd.


“De voorbije maanden waren hels. Die walgelijke saga heeft mijn volledige reputatie gekelderd.”
Volgens haar is er een intern onderzoek gevoerd waaruit blijkt dat haar niets kan worden verweten. Ze zou helemaal worden vrijgepleit van het vermeende pestgedrag. Bij Belgacom weet men echter niets van zo"n onderzoek.

Fagard beroept zich op dat onderzoek om nu publiekelijk eerherstel te vragen van Belgacom. “Ik wil mijn naam zuiveren. Ik ben dat proces van eerherstel verplicht aan mijn kinderen.” Ze hoopt op een akkoord met haar voormalige werkgever. Ze wil evenwel in geen geval terug naar Belgacom. “Daar denk ik niet aan. Dat is ook niet de bedoeling van mijn pleidooi.”

Over haar relatie met Didier Bellens zegt Fagard in De Tijd: “We vormden een uitzonderlijke tandem. (…) Ik ben er zeker van dat die band tussen ons jaloezie heeft opgewekt, vooral bij mijn vrouwelijke collega"s.” Ze weet dat de criticasters zelfs spraken van een amoureuze relatie. Maar dat ontkent ze. “Er is geen sprake van een privérelatie.”