Nieuws

Case: Big data in de ziekenzorg

De nieuwbouw van Jan Yperman zegt veel over de werking van het ziekenhuis zelf: toekomstgericht, met aandacht voor technologie maar nog meer voor de patiënt.

Case: Big data in de ziekenzorg

Wie het ziekenhuis van Jan Yperman te Ieper binnenkomt, merkt het meteen. De kiosken om u zelf in te schrijven met behulp van uw elektronische identiteitskaart zijn best interessant maar ze staan bijna letterlijk in de schaduw van de levensgrote displays waarop het weerbericht voor de komende dagen wordt afgewisseld met andere informatie. Jan Yperman gelooft in de kracht van technologie, en dat zal iedereen geweten hebben.

Vele van de keuzes die het ziekenhuis maakt, dienen niet alleen om de huidige behoeften af te dekken maar ook met het oog op de toekomstige behoeften. Zo heeft ICT-manager Francky Deleu recent geopteerd om integratieplatform Intersystems Ensemble te implementeren, niet alleen om de communicatie tussen de eigen systemen en het Collectieve Zorgplatform (CoZo) te verzekeren maar ook met het oog op de toekomstige behoeften: “Ensemble heeft gewoonweg veel meer compatibiliteit ingebouwd dan de andere integratieplatforms met de medische softwarepakketten en protocols die we de komende jaren willen in gebruik nemen”,  zo verklaart Francky Deleu zijn keuze, “dat zal ook nodig zijn want processturing in de pakketten is noodzakelijk, bijvoorbeeld voor de samenwerking met de thuiszorg.”

Bestandgericht, maar niet bestandcentraal

De toekomstgerichte visie in de technologische keuzes blijkt ook bijvoorbeeld uit de manier waarop Jan Yperman naar zijn contentmanagementsysteem kijkt: “Twee à drie jaar geleden werd gekozen om een ziekenhuisbreed systeem voor enterprise content management in te voeren”, aldus Francky Deleu, “niet alleen voor de PACS-beelden (picture archiving and communication system, voor het verwerken, archiveren, bekijken en verspreiden van radiologische beelden, nvdr) maar ook voor andere medische en voor administratieve documenten.”  

De keuze viel op Documentum van EMC, met Docbyte als implementatiepartner. Documentum is een zeer omvattend contentmanagementpakket, met uitgebreide integratiemogelijkheden. “Dit moet ons onder meer in staat stellen om het medisch archief te koppelen met het medisch dossier van de patiënt, met behoud van de patiëntencontext”, licht Francky Deleu toe, “misschien kunnen we op termijn hiermee ook het elektronisch patiëntendossier archiveren.”

Nog belangrijker dan de types documenten die kunnen worden beheerd en geïntegreerd, is voor Deleu het sterke workflowsysteem dat in Documentum draait. “In het kader van het accreditatieproces om de JCI-norm te behalen (JCI is een organisatie die internationale normen, de zogenaamde JCI standards, vastlegt op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid, nvdr), moeten we heel wat administratieve en andere procedures vastleggen en regelmatig herwerken”, verklaart Francky Deleu. "In Documentum kunnen deze procedures perfect worden vervat en vlot aangepast. Bovendien stuurt het contentmanagementsysteem de procedures die met de documenten samenhangen. Zo kan je een reminder sturen naar al wie een bepaald document nog niet gelezen heeft.” 

Als voorbeeld van een procedure die vanuit Documentum wordt gestuurd, noemt Deleu het ‘invoice approval’ traject: “De factuur wordt gescand, ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde persoon, en na goedkeuring ‘betaalbaar gesteld’, dus doorgestuurd naar het aan Documentum gekoppelde SAP-systeem dat de boekhoudkundige en logistieke afwerking verzorgt. Het hele proces van het binnenkomen van de factuur tot het betaalbaar stellen neemt nu gemiddeld 2 à 3 dagen in beslag terwijl dat vroeger makkelijk 2 à 3 weken kon duren. Het klinkt misschien wat raar dat we sneller willen betalen, maar op die manier kunnen we bij onze leveranciers wel betere voorwaarden afdwingen.”

Op termijn zal de factuur ook binnen Documentum automatisch worden gematcht met de bestel- en leveringsnota, die na aanmaak en verzending vanuit SAP meteen als PDF in het contentmanagementsysteem wordt ingevoerd, zodat het goedkeuringstraject nog meer wordt vereenvoudigd. Een opvallende beslissing als u bedenkt dat ook SAP zelf zulke procedures zou kunnen automatiseren.

De voorkeur voor Documentum heeft veel te maken met de decentrale behandeling van documenten en andere bestanden, legt Francky Deleu uit: “Je hebt geen centrale database nodig die zo snel en zo sterk groeit dat je in een mum van tijd op ontploffen staat. De bestanden staan decentraal, en enkel de centrale index groeit, maar dat is slechts een fractie van wat de centrale database zou beslaan.” Zo voelt Deleu zich beter gewapend voor de ‘big data’ vloedgolf die hij de komende jaren nog verwacht: “Alleen al de PACS-beelden groeien makkelijk met 20 à 30 procent per jaar.”

Op storagevlak heeft hij om diezelfde reden voor een heterogeen EMC storageplatform gekozen dat geleidelijk kan worden uitgebouwd tot vele malen de storagecapaciteit van vandaag. “De volgende tien jaren bereiken we zeker onze limiet nog niet”, zegt Francky Deleu overtuigd, “en wie weet welke technologie er tegen dan weer is uitgevonden.”

Afschrijvingen

Ook het netwerk werd grondig herzien: dankzij de virtualisatie van de netwerklagen met behulp van (door netwerkpartner SecureLink geïmplementeerde en beheerde) Junipers Qfabric-technologie is de bandbreedte exponentieel toegenomen. “Nu beschikken we over 800 10Gb-connecties, waarmee we PACS-beelden van op afstand in slechts een vijftal seconden kunnen binnenhalen in plaats van 20 à 30 seconden. En we kunnen nog tot 6.000 poorten gaan.

Het weze duidelijk: ziekenhuis Jan Yperman schuwt geen investeringen. “ICT is een enabler om zorgprocessen efficiënt te ondersteunen, en daar speelt performantie een grote rol in, ja”, zo verantwoordt Francky Deleu deze investeringen. Tegelijk wil hij geen imago van ‘big spender’ opgekleefd krijgen: “we zijn geëvolueerd van 2,5% van de omzet naar 3 à 3,5% voor investering in ICT. Maar met dat percentage zitten we niet eens in de top-3 van de Belgische ziekenhuizen. Misschien wel de top-5 (lacht). Maar de investeringen zijn ook ingepast in ons investeringsritme, dat gekoppeld is aan standaard afschrijvingsperioden voor ICT-infrastructuur.” Business as usual dus, maar het resultaat mag best gezien worden.

bigdatacasestudyehealthitprofessionaljan ypermannieuwssmartbusinessziekenhuisziekenzorg

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Korting bij Dreame!

Korting bij Dreame!

Bekijk de deals