In de ziekenhuisgroep Oost-Limburg rekent men al geruime tijd op het WISH-beheersysteem voor het administratieve patiëntenbeheer. Een minder eenvoudige taak dan het op het eerste gezicht lijkt.

Advertentie

Ziekenhuis Oost-Limburg is een middelgrote regionale ziekenhuisgroep met campussen in Lanaken en Genk. In totaal zijn er 814 erkende bedden waarvoor zowat 2.500 werknemers (1.800 voltijds equivalenten) en ongeveer 275 artsen instaan. Zowat alle medische diensten worden verstrekt behalve de sterk gespecialiseerde.

Alle patientengegevens en administratie (op de medische na) worden beheerd door IBM-software WISH (Web Information System for Hospitals): opname, transfer naar andere dienst, aanvraag voor onderzoek, enzovoort. Het overzicht van al deze activiteiten dient als basis voor de facturatiegegevens, waarbij ook beroep wordt gedaan op een lijst met gangbare tarieven voor alle prestaties.

“Geen eenvoudige taak”, merkt Bart Claes, ICT manager bij Ziekenhuis Oost-Limburg, op, “want als we een te hoge factuur naar de mutualiteiten sturen wordt die geweerd en teruggestuurd. Maar de tarieven veranderen voortdurend en het is dus niet eenvoudig om de lijst geactualiseerd te houden. Gelukkig kunnen we hiervoor rekenen op het IBM-team dat alle veranderingen registreert en verwerkt in de software, voor ons en voor een vijftigtal andere ziekenhuizen. Zo kunnen we het aantal geweigerde facturen tot een minimum beperken.”

Dat lijkt op een typische reden om te kiezen voor een SaaS-model, het continu up to date houden van de software, maar de ziekenhuisgroep Oost-Limburg houdt de software toch draaiende op eigen servers, weliswaar in een failover configuratie zodat de software nooit onbeschikbaar wordt.

“Dat is wel noodzakelijk want de software vormt het hart en de longen van alles wat hier dient te gebeuren”, bedenkt Bart Claes. “Gelukkig hebben we ook totaal geen onbeschikbaarheid gekend de voorbije jaren. Al heeft dat wel een bijkomend nadeel: wij moeten onze medewerkers overtuigen dat het ooit zou kunnen gebeuren, want zelfs daar geloven ze niet meer in. Dus zijn we nu alles in een procedureboek aan het gieten.”

Voor die beschikbaarheid betaalt men een prijs natuurlijk: die servers waarop het systeem draait, zijn IBM iSeries. Die staan bekend als uitermate betrouwbaar maar niet van de goedkoopste.

Carenet

Maar dat weerhoudt de Ziekenhuisgroep Oost-Limburg er niet van om op deze software verder te bouwen.

Zo zijn er nu al testen om de patiëntinformatie te koppelen met onder meer Carenet, zodat via een rechtstreekse interface met de mutualiteiten en andere verzekeringsinstellingen de verzekerbaarheid van patiënten kan worden opgevraagd, zodat ze voor minder verrassingen komen te staan.

“Bovendien is de ziekenhuisgroep verder gevorderd dan welk ziekenhuis ook in de adoptie van het inschrijvingssysteem via kiosken in plaats van de traditionele loketten”, meldt Bart Claes trots. “We hebben er al sinds 2006 maar de eerste maanden wouden nauwelijks patiënten van deze mogelijkheid gebruik maken, hoewel ze de wachttijd bij inschrijving gevoelig verlagen of tot nul herleiden.

Pas na een intensieve bewustmakingscampagne met hostessen voor informatie an ondersteuning hebben we het gebruik opgedreven tot 65 à 70% van de inschrijvingen voor ambulante afspraken.”  En dus ook heel wat minder patiënten die gestresseerd en te laat op hun afspraak verschijnen, wat wellicht ook de gezondheid van de zorgverstrekkers ten goede komt.

Op 14 mei organiseert onze uitgeverij een seminarie over e-health in onze populaire Business Meets IT-reeks. Meer info op http://www.businessmeetsit.be/events/146388/seminar-e-health-14-5-2013-/