Wie gebruikmaakt van G Suite, kan binnenkort genieten van foutloze e-mails. Google rolt namelijk een geavanceerdere versie van zijn spellingscontrole uit.

Wanneer je dagelijks heel wat mails verstuurt aan sneltempo, kan het weleens voorkomen dat er een (of meerdere) foutje(s) in die mails sluipen. G Suite helpt je bij de correctie van deze fouten via een geavanceerdere spellingscontrole.

Google zal veelvoorkomende fouten, zoals “weak” in plaats van “week” automatisch verbeteren. De automatisch gewijzigde woorden, worden tijdelijk aangeduid zodat je de autocorrectie steeds kan terugdraaien. Andere vreemde woorden die wellicht fout zijn, zullen worden aangeduid met een stippellijntje. Wanneer je vervolgens op dit woord klikt, krijg je een suggestie van Google om het woord te verbeteren.

Er is helaas echter ook een kanttekening want de autocorrect is momenteel enkel beschikbaar in het Engels. De functionaliteit wordt in de komende weken uitgerold en wordt automatisch ingeschakeld voor alle G Suite-gebruikers.

gsuite autocorrect