Elektronica houden niet van vocht, dus zorgt het Belgische Europlasma er voor dat vocht een afkeer krijgt van elektronica. Wij gingen op bezoek bij het bedrijf.

Het oorspronkelijk plan om 4G naar landelijke gebieden in Amerika te brengen wordt overgeslagen om ineens een 5G-netwerk daar uit te bouwen.

Advertentie

Je zou het misschien niet denken, maar in Amerika zijn er nog heel wat gebieden zonder een goed functionerende internetconnectie. Denk daarbij aan de meer landelijke gebieden in het binnenland waar veel landbouwers, dus ver, ver weg van de grootsteden. Dat veroorzaakt een heel grote digitale kloof tussen stedelijke en landelijke gebieden in Amerika. Microsoft heeft al enkele jaren een project lopen om ook deze gebieden van een vaste internetconnectie te voorzien. Zij willen tegen 2022 3 miljoen extra Amerikanen op het internet aansluiten.

Ook op politiek niveau werd er wel degelijk rekening gehouden met deze bevolkingsgroep. Daarom werd in 2017 door de Federal Communications Commission (FCC), een onafhankelijk overheidsorgaan dat werd opgericht in 1934 naar aanleiding van de Communications Act, een project opgesteld en goedgekeurd om het 4G-netwerk uit te breiden naar die gebieden. Dat project zou 4,5 miljard dollar kosten.

Het roer omgegooid

Maar nu kondigde het FCC een drastische koerswijziging aan. Nu we er op politiek niveau al enkele jaren gepalaverd wordt over het introduceren van 5G-netwerken, is 4G ook al lang achterhaald. FCC wil meegaan met de tijd en kondigde een nieuw project aan. Dat zal de tussenstap van eerst 4G leveren aan landelijke gebieden overslaan en ze meteen van 5G voorzien. Volgens het FCC een noodzakelijke maatregel, omdat zij vrezen dat deze gebieden anders de boot van 5G net als bij 4G zullen missen. En dat zou de digitale kloof enkel maar vergroten.

Bovendien moet de introductie van 5G ook leiden tot nieuwe innovatieve toepassingen in de landbouwsector. Dat moet leiden tot nieuwe machinerij die kan ingezet worden om bijvoorbeeld de groei van de gewassen beter te controleren, wat de kwaliteit van de oogst zal verbeteren. Toch zal het geen eenvoudige opgave worden. De reden dat die landelijke gebieden nog geen mobiele netwerken ter beschikking hebben, is omdat het moeilijk is die netwerken er te bouwen. De grootste barrières zijn van geografische aard (zoals berglandschappen waar de grond ook lange tijden van het jaar bevroren is) maar vooral de lage bevolkingsdichtheid. Die maakt het voor leveranciers van bandbreedte erg onaantrekkelijk deze aan te leveren als er gewoon niet genoeg volk in een gebied woont om er voor te betalen. Het geschatte kostenplaatje van het 5G-project is dan ook opgetrokken naar 9 miljard dollar.

 


Deze redacteur heeft een niet te stillen nieuwsgierigheid. Schrijft en denkt graag na over de impact die technologie heeft op onze maatschappij.