Ook in België wint de dashcam aan populariteit. Maar hoe zit het nu met de wettelijkheid van die mobiele camera's?

Nog voor het einde van 2019 deed de Federale Politie een opmerkelijke oproep via een persbericht. In het tweede deel van vorig jaar zouden onze politiediensten verschillende vragen ontvangen hebben rond de wettelijkheid van dashcams en hoe particulieren ermee moeten omgaan.

Dashcam in je wagen

In België zie je ook steeds meer mensen een dashcam gebruiken. Die wordt gebruikt voor de dagelijkse ritten of bijvoorbeeld om je vakantieroute vast te leggen. Nu wil de Federale Politie toch even de puntjes op de i zetten over het gebruik van die gemaakte beelden.

Het verwijst daarbij naar de website van de gegevensbeschermingsautoriteit; als iemand de beelden van deze autotrip enkel en alleen gebruikt voor ‘persoonlijke of huishoudelijke doeleinden’ (bv. het herbekijken van de beelden thuis of in familieverband), zal de Privacywet niet van toepassing zijn. Bijgevolg hoeft hij de regels van deze wet niet na te leven. Zodra diezelfde persoon de beelden echter publiek maakt, zullen de regels inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het portretrecht wel degelijk van toepassing zijn. Hij moet ook aangifte doen van de camera op de website www.aangiftecamera.be.

Beelden wissen

Meestal koopt iemand echter een dashcam om de beelden te gebruiken als bewijsmateriaal bij ongevallen. In dat geval is het gebruik van de camera ook toegelaten, maar alleen om eigen geschillen te beheren. Uiteraard is ook hier een aangifte verplicht. De eigenaar moet de beelden ‘s avonds wissen als er overdag niets problematisch gebeurd is. Bij een ongeval moet hij de tegenpartij meteen melden dat hij over beelden beschikt.

Hier vind je meer informatie over het correct gebruik van een dashcam.