Windows 10 bevat heel wat functies die data over je (computergebruik) prijsgeven of op een andere manier je privacy kunnen schenden. O&O ShutUp10 voorkomt dat.

De apps die dit nog wel doen, hebben die gegevens ook daadwerkelijk nodig, zegt Google.

Sinds 2018 verbiedt Google dat apps toegang vragen tot de sms- en belgegevens van gebruikers, tenzij ze die echt noodzakelijk nodig hebben om te functioneren. Onder die laatste categorieën vallen sms- en belapplicaties. Denk maar aan Whatsapp om er een heel bekende te noemen.

Volgens Google heeft die maatregel ook zijn vruchten afgeworpen. Op zijn blog maakte het bekend dat apps dit nauwelijks nog ten onrechte doen. Het percentage apps dat toestemming vraagt tot de gegevens zou met 98% gedaald zijn sinds het verbod werd ingevoerd. De overgebleven applicaties die nog wel de telefoonhistorie opvragen hebben die ook nodig. Van hoeveel dat er zijn, hebben we geen exact aantal.

Google zorgt er ook actief voor dat het verbod gerespecteerd wordt. Vorig jaar zou het maar liefst 790.000 apps om deze reden uit de Play Store hebben geweerd. Nog eens tienduizenden apps werden verwijderd, of moesten onder druk een update uitvoeren. Google zet hiermee een grote stap in het beveiligen van de privacy van zijn gebruikers.