Nieuws

Bereik continuous deployment in vier stappen

Hoe voorkomt u dat het uitrollen van updates in toepassingen de applicatielevenscyclus niet vertraagt? Met continuous deployment versnelt u het hele proces.

Continuous deployment is een ontwikkelmethode met een snelle applicatielevenscyclus, waarbij code door een geautomatiseerd proces verloopt en er frequent nieuwe functionaliteit uitgerold wordt. Om dit te bereiken, hebt u de volgende zaken nodig:

1. Een gestroomlijnd, geautomatiseerd proces

Als uw ontwikkelproces milestone reviews door een commissie bevat, als er niets vooruitgaat zolang één persoon zijn toestemming niet geeft, of als uw releases manueel beheerd worden, zult u nooit continu functionaliteit kunnen uitrollen. Automatiseer daarom de hele applicatielevenscyclus zoveel mogelijk in een gestroomlijnd proces. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen manuele taken meer mogen gebeuren in complexe gevallen. Manuele taken mogen gewoonweg niet de standaardaanpak zijn.

2. Een geïntegreerde end-to-end toolchain

Een geautomatiseerde workflow is pas mogelijk als u de beschikking hebt over tools die dat proces ondersteunen. De uitvoer van tools in één fase moet afgehandeld kunnen worden door de tools in de volgende fase. Alle tools moeten dus geïntegreerd zijn. Dat kan door een propriëtaire geïntegreerde toolset aan te kopen, maar dat kan even goed door zelf opensourcecomponenten te integreren.

3. Gedeelde gegevens

Zorg dat uw tools niet elk eigen configuraties, uitvoerbare programma’s of andere bestanden moeten aanmaken. Zorg dat alle tools met dezelfde bestanden overweg kunnen, zodat u al één mogelijkheid om fouten te introduceren elimineert.

4. Dezelfde metrieken en drijfveren in de hele organisatie

Als verschillende groepen (waaronder ontwikkelaars en operations) productief moeten samenwerken in de applicatielevenscyclus, hebben ze dezelfde metrieken en drijfveren nodig. Als één groep bijvoorbeeld wordt afgerekend op hoe frequent ze nieuwe functionaliteit uitbrengt en de andere groep afgerekend wordt op de stabiliteit van de toepassing, zullen er snel conflicten opkomen over wat er moet gebeuren. De neuzen moeten allemaal in dezelfde richting staan.

In samenwerking met CIO.com.

businesscontinuous-deploymentdevopssmartbusinesssoftware

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN