Dit moet absoluut een vroege aprilgrap zijn. Een Amerikaans Internet bedrijf (ik ga de naam niet vernoemen, dat zou te veel publiciteit zijn) verbiedt bij monde van haar CEO thuiswerken. Ieders goed recht uiteraard, maar toch hoogst bevreemdend in deze digitale tijden. Laten we eens oplijsten waarom dit geen goede beslissing is, niet voor het […]


Dit moet absoluut een vroege aprilgrap zijn. Een Amerikaans Internet bedrijf (ik ga de naam niet vernoemen, dat zou te veel publiciteit zijn) verbiedt bij monde van haar CEO thuiswerken. Ieders goed recht uiteraard, maar toch hoogst bevreemdend in deze digitale tijden. Laten we eens oplijsten waarom dit geen goede beslissing is, niet voor het bedrijf en niet voor de maatschappij in haar geheel.

De virtuele koffiekamer

Talloze studies (onder andere van not-for-profit organisatie WorldAtWork in 2011) tonen aan de thuiswerken een grotere productiviteit met zich meebrengt. Het brengt een betere verhouding tussen werk, vrije tijd en familiale tijd voor de medewerkers, die zich daardoor ook loyaler gaan gedragen naar het bedrijf toe. In België is thuis- of telewerken al wettelijk geregeld en veel bedrijven en zeker ook overheidsadministraties maken er gebruik van.

Wie telewerken in zijn bedrijfspolitiek staan heeft, weet ook dat de retentie van het personeel er door stijgt. Geen slechte zaak op de  arbeidsmarkt van vandaag waar het vaak moeilijk is om geschikte krachten te vinden, zeker in de dienstensector. Het hoeft geen betoog dat telewerken niet voor elk beroep kan gelden. Denk bijvoorbeeld aan de horecasector of de bouwsector. Maar in de meeste stielen kan het wel, en het fenomeen van afstandswerken  neemt steeds meer uitbreiding, ook waar je het initieel niet zou denken. Er worden tegenwoordig al medische operaties van op afstand uitgevoerd, dus…


De reden waarom afstandswerken mogelijk werd, is duidelijk: de voortschrijdende technologie. Die is dusdanig gevorderd dat heel wat mensen met elkaar connecteren en communiceren via allerhande instrumenten. Voor digitale borelingen (lees min dertigers) is dit zelfs een evidentie. Netwerken zijn niet enkel meer lichamelijk, maar ook digitaal. Overal op het internet zijn er virtuele koffiekamers en sprekershoeken, waar taal en beeld ter beschikking zijn voor sterke contacten.

Op dit ogenblik is een goede verhouding tussen onmiddellijk  gesprek en virtuele dialoog wellicht wel noodzakelijk. Een mens moet al eens buitenkomen ook. Maar de balans slaat over naar snelle en digitale communicatie. Dit wortelt diep in de vooruitgangsdrang van mensen. Hier is zelfs sprake van een proliferatie: technologie en de verwevenheid ermee van nieuwe generaties ontwikkelt zich steeds sneller, ..en sneller.

Vertrouwen in mensen

Thuiswerken staat niet op zich. Het is een instrument van een nieuwe en toekomstgerichte manier van werken, en gebaseerd op vertrouwen, niet op het wantrouwen of op de industriële manier van werken van de vorige eeuw. Controle is trouwens niet uitgesloten bij telewerken. Van overal kan een telefoon of pc getraceerd worden, indien nodig en in lijn met de wetten op de persoonlijke levenssfeer. Een “face-to-face” onderhoud is in bepaalde omstandigheden wel zeer nuttig, maar kan in veel gevallen vervangen worden door een video-conferentie. Daar zijn heel wat voordelen bij.

Maatschappelijk gezien is het gewoon verwerpelijk telewerken te verbieden. Indien we het niet toepassen, slibben onze wegen verder dicht en stijgt onze CO2 uitstoot . Indien we het niet toepassen, maken we kosten die absoluut vermijdbaar zijn en niet bijdragen tot een productieve economie. Indien we het niet toepassen, geven we alle werknemers het signaal dat ze niet te vertrouwen zijn. Ik ga voor een ander model, gebaseerd op de verwezenlijkingen van onze technologie (niets is menselijker dan technologie) en op het absolute vertrouwen dat mensen streven naar samenwerking en verstandhouding. Ook al wordt dit vertrouwen geschaad door vele tegenvoorbeelden, toch is het nobel en nastrevenswaardig indien we willen evolueren naar een betere werkomgeving.

Een bedrijf dat beslist telewerken te bannen, schiet zich in de voet. Ontegensprekelijk. Misschien doet dit bedrijf dit enkel om op een inconsequente  manier duidelijk te maken dat “er teveel vet op de soep zit” en dat het een aantal werknemers wil doen afvloeien. Wees dan heel duidelijk in de communicatie en zeg dit onomwonden. Sleur er echter geen valse argumenten bij. De Nieuwe Manier Van Werken kan door een  Internet bedrijf (wat een contradictie !) niet tegengehouden worden, want hun eigen zakelijk model heeft er geen baat bij. En zeer duidelijk ook de samenleving niet.