voormalige

Naar verluidt zou hij de source code zelfs overgeheveld hebben naar zijn nieuwe werkgever.

Een ex-werknemer bij Tesla wordt aangeklaagd voor het downloaden van de autopilot-sourcecode. Naar verluidt zou hij die gegevens ook hebben versluist naar een Chinese concurrent.  

Tijdens de rechtszaak gaf ex-werknemer Guangzhi Cao toe dat hij zich toegang verschafte tot de source code van Tesla, waarna hij de bestanden uploadde naar een persoonlijke harddrive. Cao ontkent wel dat zijn handelingen gelijkstaan aan de diefstal van handelsgeheimen. Tesla denkt daar anders over. In zijn officiële klacht stelt Tesla dat de autopiloot waar aan Cao werkte de “kroonjuwelen” van Tesla’s intellectuele eigendom inhield. Cao zou geprobeerd hebben om die handelsgeheimen over te hevelen naar zijn nieuwe werkgever, Xiaopeng Motors.  

Cao werd in november 2018 weggekaapt bij Tesla door Xiaopeng Motors. Tesla beweert echter dat “lang voordat hij ervan door ging, Cao al begonnen was met het kopiëren van alle informatie omtrent de Tesla autopiloot naar zijn persoonlijke iCloud-account.” Het zou in totaal gaan om meer dan 300.000 bestanden.  

Cao’s nieuwe werkgever is ook niet geheel onbesproken. Eerder al bevond Xiaopeng Motors zich in het oog van de storm toen bekend raakte dat een voormalige Apple-werknemer gearresteerd was nadat ook hij handelsgeheimen had gestolen van het zelfrijdende wagensegment van Apple. De werknemer in kwestie had een hele resem bestanden gedownload en hij had daarnaast ook zijn intentie om in China te gaan werken voor Xiaopeng Motors kenbaar gemaakt.  

Xiaopeng Motors wordt officieel niet beschuldigd, maar Tesla vermeldt het bedrijf specifiek in hun klacht en sneert Tesla dat “XMotors hun auto’s blijkbaar naar het evenbeeld van de Tesla open sourcepatenten had ontworpen en dat het op een nogal doorzichtige wijze het ontwerp van Tesla had nageaapt.” Xiaopeng zelf ontkent ondertussen alle aantijgingen. CEO He Xiaopeng noemt de rechtzaak “twijfelachtig” en meent dat er “een natuurlijke doorstroming is van talent tussen zijn bedrijf en Tesla”.