‘Cybercrime internationaal aanpakken’

Als we cybercriminelen willen stoppen, moet dat in samenwerking met andere landen gebeuren. Ongeveer alle Vlaamse partijen zijn het daar roerend over eens. Enkel CD&V ziet toekomst in een krachtiger Belgisch beleid.

Cybercriminaliteit is een moeilijk aan te pakken fenomeen. Wetgevingen verschillen vaak, waardoor buitenlandse hackers soms vrij spel krijgen. De Chinese Google-hackers lopen bijvoorbeeld nog steeds op vrije voeten rond.

Het is die problematiek die de verschillende partijen uit Vlaanderen op Europees of zelfs internationaal niveau willen aankaarten. Over de Belgische bevoegde instanties zijn de meningen echter verdeeld.

Zandbakken
Zo noemt het Vlaams Belang de Federal Computer Crime Unit (FCCU) en het Computer Emergency Response Team (CERT) zandbakken. Ook Lijst Dedecker en CD&V vinden dat het CERT nog te zwak in zijn schoenen staat. LDD wil dat het team meer ondersteuning krijgt.

N-VA en Open VLD zien wel nut in een lokale aanpak van cybercrime, maar dan enkel als preventief en binnen de landsgrenzen. N-VA verduidelijkt dat het onzinnig is te denken dat je als land alleen een echte bres in de cybercriminaliteit kan slaan. Daar is samenwerking over de grenzen voor nodig, vindt de partij.

Volgens het Vlaams Belang is er niet eens sprake van bevoegdheidsniveaus, maar eerder van een ‘alle hens aan dek’-scenario. Het meent overigens dat cybercriminaliteit op alle takken van het internet moet worden aangepakt; met name e-mail, web 2.0, blogs, en dergelijke.

Comité E
De CD&V ziet echter wel een rol voor een sterker Belgisch beleid weggelegd. De partij wil bijvoorbeeld gokwebsites blokkeren die vanuit het buitenland proberen onze markt te bespelen.

Daarnaast is er bij de christendemocraten nog sprake van een Comité E. Dat zou toezicht moeten houden op informaticazaken zoals het correct bijhouden en beheren van overheidsback-ups.

De Vlaamse partijen geven ook hun mening over de overheidsinformatisering ten behoefte van burgers. Allemaal denken ze richting een voortzetting van de kruispuntbanken: gekoppelde databanken waar de privacycommissie toezicht op houdt.

Het is de bedoeling om daarmee de wachttijden aan loketten te verminderen en meer opties van thuis uit beschikbaar te maken. Zo wil de NV-A de gegevens van de FOD Financiën aanwenden om mensen automatisch te melden of ze in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een studietoelage, en hoeveel die dan zou bedragen.

Elektronische identiteitskaart
De Open VLD verwijst dan weer naar het ‘e-Health’-platform dat Vincent Van Quickenborne heeft opgericht. Langs die weg wordt de medische gegevensstroom gedigitaliseerd. CD&V denkt eerder aan één portaalwebsite die alle overheidsdiensten samenbrengt.

Voor een vlotte automatisering kijken de partijen richting het systeem van de elektronische identiteit (eID). Open VLD merkt wel op dat een volledige overstap op dat systeem pas mogelijk is zodra elke Belg over internet beschikt. De partij verwijst daarbij naar Van Quickenbornes Start2Surf-project.

Openbron bij de overheid
Zowel Groen als sp.a is voorstander van openbronsoftware bij overheidsinstanties. Die maken daar nu al gebruik van, maar ook het onderwijs moet daartoe aangespoord worden, vindt Groen.

Bovendien steunt Groen open standaarden: “Iedereen kan dan ook softwareprogramma’s maken om bestanden in deze veelgebruikte formaten te lezen of schrijven. Daardoor speelt de concurrentie en hebben computergebruikers meer keuzevrijheid”, luidt het.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Wat dacht je van een refurbished elektrische fiets?

Wat dacht je van een refurbished elektrische fiets?

Bekijk het aanbod

Business