Bitcoin is een fascinerende technologie, maar volgens experts houd je je cash geld toch maar beter bij. Niet de munt, maar wel de achterliggende technologie kan de manier waarop we handel voeren voorgoed veranderen.

Advertentie

Waarom zou je in godsnaam met bitcoin betalen? Is het zelfs een goed idee om de digitale munt aan te schaffen? En wat is dat nu precies, een digitale virtuele munt? We ontleden bitcoin en andere cryptocurrency maar focussen ons ook op de achterliggende technologie. De blockchain zelf heeft immers veel meer toepassingen dan een virtuele munt alleen. We spreiden onze analyse van de blockchain en bitcoin over vier artikelen. In dit tweede hoofdstuk onderzoeken we de toekomst van de bitcoin.


Ondanks het knappe systeem achter bitcoin, ziet het er niet naar uit dat de virtuele munt onze huidige munteenheden snel zal vervangen. Dat is meer dan een buikgevoel van experts: er zijn harde argumenten voor die stelling. Karel Dekyvere, Chief Security Officer bij Microsoft België, weet perfect waar de beperkingen van het systeem zitten.

Beperkte capaciteit

“Er zijn drie heel belangrijke obstakels die bitcoin ervan beletten groot te worden”, illustreert Dekyvere. “Eerst en vooral is de structuur van het systeem ontoereikend. Het bitcoinsysteem kan één tot zeven transacties per seconde verwerken.” Dat is veel te weinig volgens de CSO. “Visa kan ter vergelijking tijdens piekmomenten tot 20.000 transacties per seconde verwerken.” De discrepantie tussen de capaciteit van het bitcoinnetwerk en wat een modern betaalsysteem moet kunnen, is zo groot dat het systeem zelfs niet bijna volstaat om aan de betaaleisen van de moderne samenleving te voldoen.

Wildgroei aan gigabytes

“Ten tweede is de gedistribueerde database een groot probleem.” Daarmee bekritiseert Dekyvere het hart van het hele bitcoinverhaal. De kern van het systeem is immers de blockchain. Die wordt door tal van computers bijgehouden en door alle eigenaars van een exemplaar geüpdatet wanneer een miner met een nieuw blok en een correcte proof of work komt aandraven. “Bitcoin wordt sinds 2009 gebruikt. De ketting is sinds dan aan het groeien en het bestand weegt ondertussen 25 GB. Dat is niet zo’n probleem, maar stel je eens voor dat de populariteit van de virtuele munt toch plots Visa-proporties zou aannemen. De ketting zou snel terabytes groot worden.”

De structuur van het bitcoinsysteem is ontoereikend

Dat brengt natuurlijk praktische problemen met zich mee. De decentralisatie is de ideologische kern van de bitcoin. Als de blockchain plots tientallen terabytes begint te wegen, dan wordt het praktisch onmogelijk voor de grote massa om er een actuele kopie van bij te houden. “De blockchain past dan niet meer op de harde schijf, je hebt er servers in datacenters voor nodig.” Eens het zover komt, zullen slechts enkele instanties het op zich nemen om de blockchain bij te houden op hun servers. Op dat moment worden zij de de facto beheerders van het systeem en valt de decentralisatie weg.

Elektriciteitskosten

“Tot slot is het mijnen zelf een probleem. Telkens er een nieuw blok aan de ketting genaaid moet worden, moet een miner een cryptologische puzzel oplossen. Die puzzel oplossen kost rekenkracht en die rekenkracht vergt elektriciteit.” Efficiëntie is volgens Dekyvere misschien wel het belangrijkste probleem voor de verspreiding van het bitcoinsysteem. Zelfs wanneer het formaat van de blockchain geen obstakel vormt en er meer transacties per seconde verwerkt worden, is er geen ontkomen aan de fundamentele inefficiëntie van de blockchain. Hoe meer transacties er plaats vinden, hoe meer en sneller miners blokken aan de ketting moeten naaien. “Dat zal een niet te verantwoorden hoeveelheid elektriciteit vereisen”, voorspelt Dekyvere, “en financieel gewoonweg niet houdbaar zijn.”

Marginaliteit

Bitcoin lijkt dus gedoemd om voor altijd op relatief kleine schaal te blijven functioneren. De kans dat de munt verdwijnt of op z’n minst in de marginaliteit verzeild raakt in de toekomst, is dan ook bijzonder groot. Zowel Dekyvere als Wim Vanroose, professor in de toegepaste wiskunde, zijn het er echter over eens dat dat geen probleem zal zijn. “De blockchain zal wel blijven bestaan”, denken ze allebei. “Sterker nog: ik denk dat de impact van de blockchain op onze maatschappij in de toekomst wel eens groter kan zijn dan de impact die het internet zelf tot nu toe heeft gehad.” Grote woorden, zeker wanneer we rekening houden met bovenstaande limitaties, maar Dekyvere weet waarover hij spreekt.

Impactvol idee

“Bitcoin zal de bulletin boards uit de vroege dagen van het internet achterna gaan”, vermoed Microsofts beveiligingsgoeroe. “Vandaag bestaan ze niet meer, maar ze hebben hun impact op het internet gehad.” Zo zal ook bitcoin verdwijnen denkt hij, maar niet voordat de technologie achter de munt de kans krijgt om haar stempel op de maatschappij te drukken.

Bulletin Boards: ooit de toekomst, vandaag helemaal vergeten. Toch hebben de dingen hun stempel gedrukt op het internet.

Bitcoin en de blockchain kunnen inherent niet te groot worden alvorens formaat, snelheid en elektriciteitsproblemen de kop opsteken, maar er zijn tal van voorbeelden van scenario’s waarin de blockchain minder performant moet zijn, maar toch een grote meerwaarde biedt.

Auteursrechtenketting

Dekyvere kijkt naar auteursrechten als een eerste concreet voorbeeld. “Vandaag is het niet vanzelfsprekend om te bewijzen dat een artiest een bepaald deuntje eerst heeft geschreven. Een beheerssysteem voor auteursrechten dat gebruik maakt van de blockchain kan daar verandering in brengen.” Je kan immers vrijwel alles omtoveren tot een hash die in een blockchain past. Muzikanten kunnen stukjes muziek noteren, laten hashen en aan een ketting toevoegen die speciaal voor dat doel wordt beheerd. In dit scenario is de blockchain verdeeld over deelnemende artiesten en zijn er nog steeds miners nodig die een blok aan de ketting kunnen naaien. “De kosten zijn echter minimaal. Voor enkele euro’s per jaar kan een artiest zijn werk sluitend beschermen.”

Sluitend bewijs

Komt het tot een betwisting, dan heeft de eigenaar van het auteursrecht een sluitende zaak. Hij kan immers cryptografisch bewijzen dat hij de auteur is van een bepaald stukje muziek. Ook de datum waarop het stuk aan de ketting werd toegevoegd, staat vast. Opnieuw is het onmogelijk om omgekeerd te werk te gaan door de inherente veiligheid die de hash biedt, en staat de verdeling van de ketting onder de deelnemers garant voor het behoud van de informatie.

Je kan vrijwel alles omtoveren tot een hash die in een blockchain past.

Exact hetzelfde systeem werkt ook voor schrijvers van boeken of TechPulse-artikels, of ook mensen die slimme stukjes code schrijven en daar graag een auteursrecht van bijhouden. Kijken we breder, dan kan de blockchain in theorie de notaris vervangen. Het nut van een notaris is immers om bepaalde erg belangrijke zaken door middel van een notariële akte met een absolute bewijskracht vast te leggen. Als jij een huis of een stuk grond koopt, heb je er immers belang bij dat er ergens een papier met bewijskracht bestaat dat kan staven dat de grond inderdaad van jou is. Dankzij de blockchain kunnen al die aktes in principe in een ketting gegooid worden, die opnieuw voor slechts enkele euro’s aan belastinggeld bijgehouden wordt door de burgers en de staat zelf.

Afwasmachine

Vanroose ziet dan weer een toekomst in geautomatiseerde microtransacties. Smart contracts noemt hij de dingen. Vandaag betaal je je energiefactuur bijvoorbeeld maandelijks. Je kan moeilijk onderhandelen met alle mogelijke leveranciers voor een prijsje voor de energie die je afwasmachine op zondagavond zal nodig hebben. Zelfs al was het praktisch haalbaar, dan zouden de kosten van die onderhandeling de waarde van het contract vrijwel onmiddellijk overstijgen.

Vanroose: “Met smart contracts kan je slimme afwasmachine via het internet op een online marktplaats onderhandelen voor de energie die het nodig heeft. Vervolgens kan de machine een contract afsluiten met een leverancier, dat wordt bijgehouden in een blockchain. Het systeem werkt snel en de kosten zijn laag, zodat de microtransacties wel financieel haalbaar zijn.”

De smart contracts maken een volledig nieuw marktmodel mogelijk. Je afwasmachine kan bijvoorbeeld op zondagavond aankloppen bij Eni, op maandagmiddag bij Engie en op dinsdagavond bij Eneco. Jij zorgt er voor dat je voldoende geld in je portefeuille hebt zitten, zodat je altijd maar ook volautomatisch de laagst mogelijke prijs betaalt.

Banken

“Ook banken kijken naar de blockchain”, weet Vanroose. Vier Belgische banken klopten al aan bij zijn departement aan de universiteit van Antwerpen om te onderzoeken wat de technologie voor hen kan betekenen. “Voor betalingen tussen personen stuiten de banken op dezelfde beperkingen als bitcoin”, waarschuwt Dekyvere meteen, maar hij en Vanroose zien wel een andere toepassing in de nabije toekomst.

Snelle transacties

Vanroose: “Europa heeft de banken opgelegd om in de nabije toekomst betalingen vrijwel onmiddellijk te laten verlopen. Blockchain kan daar een belangrijke rol spelen.” Beide experts hebben het in dit geval over betalingen tussen verschillende banken. Als jij van ING geld overschrijft naar KBC, is dat minstens een dag onderweg. Vandaag lopen zo’n betalingen via de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, je waarschijnlijk beter bekend als Swift. Swift voert de betaling door maar controleert ze ook zodat er geen fraude mogelijk is. Wil jij bijvoorbeeld de 160 miljoen die je twee maanden geleden buitmaakte dankzij Euromillions overschrijven naar je goede vriend Kim Jong-Un in Noord-Korea, dan houdt Swift die transactie omwille van het geldende embargo tegen.

“In 99,99 procent van de gevallen is die controle echter niet relevant”, benadrukt Dekyvere. “Banken zouden overschrijvingen onder elkaar perfect in enkele seconden via een blockchain kunnen regelen. Als de 100 grootste banken ter wereld beslissen om samen een blockchain voor hun onderlinge betalingen te starten, dan heeft Swift geen verhaal.” Dat de blockchain in dit geval wat lijviger van aard zal zijn, is geen probleem. Vandaag zijn banken immers al computerbedrijven met de nodige opslagcapaciteit en serverkracht ter beschikking.

Snelle fraudebestrijding

[related_article id=”211905″]

“De banken zouden wel een systeem moeten ontwikkelen voor ogenblikkelijke fraudebestrijding”, waarschuwt onze professor. “Zodra een transactie in de ketting zit, kan ze immers niet meer gewijzigd worden. Anders breekt de ketting.” In België hebben de banken volgens hem een traditie om snel en innovatief te zijn, waardoor ze volop naar de mogelijkheden kijken. In de VS werkt Microsoft dan weer samen met Bank of America om met ondersteuning van de Azure-cloudinfrastructuur een blockchainimplementatie voor digitale handel uit te tekenen.

Eindeloos potentieel

“De mogelijkheden zijn werkelijk eindeloos”, benadrukt Karel Dekyvere. Denk maar aan crowdfunding via een blockchain waarbij de PayPals van deze wereld niet met het gros van een donatie gaan lopen, of een systeem om in een blockchain bij te houden wie wanneer aandeelhouder werd van een bedrijf, en hoe dat zich vertaalt in het verworven aandeel in dat bedrijf. ”Zelfs voor medici ziet hij toepassingen. In de VS worden dokters vaak aangeklaagd wanneer er iets misloopt. Zij kunnen onderling alle adviezen en voorschriften die ze geven bewaren in een blockchain, zodat er geen betwisting mogelijk is over wat een specialist wanneer aanraadde aan zijn patiënt.” Dekyvere is lyrisch: “Je verbeelding is de enige limiet voor de blockchain”. Dat en de energiekosten natuurlijk.

 

Advertentie

5 REACTIES

 1. De auteur heeft het niet helemaal begrepen, vrees ik. Het is correct dat Bitcoin nu nog een beperkte capaciteit van gemiddeld ca. 4 transacties per seconde heeft. Overigens wordt er hard gewerkt aan het vergroten hiervan. Dit kan simpelweg door grotere blokken toe te staan, maar er is een systeem voor het aggregeren van vele kleine transacties in de maak, het zgn. Lightning Network.

  Er is een diepgaande discussie gaande in de Bitcoingemeenschap, omdat de vraag of de transactiecapaciteit moet worden vergroot samenhangt met de richting waarin Bitcoin zich zou moeten ontwikkelen: moet het een betaalsysteem worden (veel transacties) of digitaal goud (weinig transacties). Wordt het het laatste, dan hoef je helemaal te streven naar een transactievolume als dat van Visa. Het houdt de gemoederen sterk bezig.

  De grootte van de blockchain is direct gerelateerd aan de maximum grootte van de blokken (nu: 1 MB). Zolang die limit niet wordt verhoogt, valt het met de groei qua opslag ook erg mee. “Als de blockchain plots tientallen terabytes begint te wegen” … Nee, als de blokken groter mogen worden, zal de blockchain zeker niet “plots” groter zijn.

  “Hoe meer transacties er plaats vinden, hoe meer en sneller miners blokken aan de ketting moeten naaien. “Dat zal een niet te verantwoorde hoeveelheid elektriciteit vereisen”, voorspelt Dekyvere” — Ik vrees dat de heer Dekyvere de klok heeft horen luiden, maar niet de klepel weet te hangen. Blokken zullen altijd eens per gemiddeld 10 minuten worden toegevoegd. Het protocol dwingt dit af. Proberen miners blokken sneller te maken, dan wordt de moeilijkheidsgraad van de puzzels aangepast zodat het gemiddeld weer op 10 minuten per blok uitkomt. Ja, moeilijkere puzzels betekent dat het meer elektriciteit kost (of efficiëntere chips), maar hier volgt de markt de prijs van bitcoin. Alleen een hogere prijs maakt het mogelijk om meer elektriciteit te spenderen. Het aantal transacties doet er niet toe.

  Het is niet gezegd dat het Bitcoin zal zijn die de winnende cryptografische valuta op basis van blockchain technologie zal blijken te zijn. Maar blockchains gaan niet meer weg. De geest is uit de fles.

  • Tot het internet ergens de geest geeft en niemand nog elektronische betalingen kan doen! Moeten er maar een paar op het idee komen om die onderzeese kabels overal van en naar de VS te elimineren bvb… Dat zou nogal vuurwerk geven zeker? Iets dat al zolang meegaat van ten tijde der Romeinen… simpelweg geld, zou dan rapper terug van weggeweest kunnen zijn!

   • Als het internet de geest geeft, hebben we grotere problemen lijkt mij. Ons huidige fiat geld is nu 45 jaar in gebruik. Goud zoals de Romeinen of afgeleiden daarvan (bankbiljetten op basis van een goudvoorraad) gebruiken we niet meer. En wie heeft er nu nog gouden munten in huis? Als er plotselinge chaos uitbreekt dan zullen mensen ongetwijfeld terugvallen op primitievere vormen van geld. Kijk wat er onlangs in India op het platteland gebeurde toen bankbiljetten plotseling ongeldig werden verklaard: de mensen gingen rijst en aardappels als geld gebruiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here