Het plotse verschijnen van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de maatschappij zich razendsnel moest aanpassen. Thuiswerken is de norm geworden, en technologiebedrijven stortten zich op de verhoogde vraag naar toestellen en online diensten gestort. Wat is hiervan het blijvende effect?


Nu het coronavirus de hele wereld is rondgereisd en op veel plaatsen nog steeds schade aanricht, heeft de maatschappij zich overal stilaan, doch noodgedwongen, leren aanpassen aan deze nieuwe realiteit. Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan hebben overheden en bedrijven van over heel de wereld het werken van thuis uit zoveel mogelijk aangeraden, en in veel gevallen ook gewoon verplicht. Thuiswerken zat de voorbije jaren hoe dan ook al in de lift in veel bedrijven, maar nu werkt er een ongeziene hoeveelheid mensen vanuit hun woonkamer of eigen bureau.  

De voordelen van het thuiswerken zijn legio, aangezien werknemers zich nu niet meer hoeven te verplaatsen en zo geen soms kostbare tijd verspillen. Verscheidene studies tonen ook steeds weer de voordelen van thuiswerken aan, nu de productiviteit stijgt omdat mensen zich niet meer houden aan hun gewerkte uren, maar wel aan de job die ze moeten uitvoeren.  

Isolatie vraagt juist meer connectie.

Omgekeerd effect 

De omschakeling naar het thuiswerken was vrij radicaal en is mede dankzij een reeds aanwezig aanbod van cloud-toepassingen en communicatietools zoals Zoom dan ook wel goed ingeleid. Van zodra de bedrijven doorhadden dat deze ‘tijdelijke’ situatie wel eens iets langer zou kunnen aanhouden, heeft er zich een prioriteitsverandering voorgedaan. Veel techreuzen hebben zich moeten bijsturen in hun jaarlijkse planning en zijn zich gaan richten op meer belangrijke zaken voor hun gebruikers, zoals comfort. 


Dit zal echter niet de enige aanpassing in het veld zijn, en we vinden het dan ook belangrijk om eens een blik op de toekomst te werpen en te kijken naar wat de verdere ontwikkelingen in dit veld zullen zijn. We zijn benieuwd naar de effecten voor de technologiebedrijven nu mensen steeds meer, en op een andere manier dan vroeger, afhankelijk zijn van hun dienstverlening. We geven dan ook graag hier onze verwachtingen.  

Online communicatie wordt de voornaamste focus.

Communicatie 

Een van de belangrijkste aanpassingen waar de technologiesector op zal moeten inspelen is de radicaal vernieuwde manier van communiceren die het thuiswerken met zich meebrengt. Kantoren worden fysiek uit elkaar getrokken, waardoor het niet meer zo eenvoudig is om met je bureaustoel naar achter te rollen om de mening van jouw collega te vragen over een bepaald project, of om simpelweg gewoon een praatje te slaan.  

Al zitten we niet meer in elkaars buurt, toch blijven we mensen en is sociale interactie belangrijk. Kleine gesprekken op kantoor en een voelbare bedrijfscultuur dragen bij aan het welzijn binnen een bedrijf, dus bedrijven zullen hier op moeten leren inspelen met de hulp van technologie. Veel mensen die thuiswerken raken ook snel gefrustreerd omdat bepaalde stukjes informatie, die zich vroeger op de bureauvloer makkelijk een weg wisten te banen van persoon tot persoon, nu niet meer zomaar beschikbaar zijn, waardoor ze zich ‘out of the loop’ voelen.  

De grootste hindernis die tech-bedrijven dus moeten blijven overwinnen is het mogelijk maken van een vlotte onderlinge communicatie tussen werknemers, zowel persoonlijk als projectmatig. Waar dit soort software zoals Skype tot nu voor vele bedrijven een handigheid leken, zijn ze nu gewoon pure noodzaak geworden. Productiviteitssoftware zoals die van Google Workspace zet hard in op de wederzijdse integratie van communicatie en projectsamenwerking, waarbij collega’s eenvoudig kunnen worden toegevoegd aan chatrooms om zo direct allemaal samen in een document te duiken. Dit soort algemene integratie wordt dan ook cruciaal voor veel verschillende soorten werk, en we verwachten dan ook in de nabije toekomst van andere techreuzen zoals Microsoft dat deze diepere en meer communicatieve manier van werken bovenaan op het prioriteitenlijstje komt te staan. Veel bedrijven rekenen erop. 

Komt VR eindelijk van de grond?

VR 

Een andere manier om de communicatieve hordes aan te pakken is door het gebruik van augmented reality (AR) en virtual reality (VR). Bij AR wordt er op het scherm van een smartphone of tablet de echte wereld weergegeven, met daarop een extra digitale laag met extra informatie of objecten. Hiermee wordt de echte wereld ‘verrijkt’, zodat je meer informatie hebt om mee aan de slag te gaan. Bij VR dompel je je volledig onder in een digitale wereld waar je op jouw beurt dan mee kan interageren.  

Tot nu toe is de VR-technologie, ondanks zijn gigantische sprongen de laatste jaren, nog niet doorgebroken in de brede bedrijfswereld. Dit heeft het te danken aan een nog steeds aanzienlijk prijskaartje en het ontbreken van ‘technologische volwassenheid’, zeker in een professionele setting. Hier beginnen al stilaan oplossingen voor te verschijnen, zoals de Oculus Quest 2 van Facebook, die een volledige VR-setup in de bril levert, en dat tegen een schappelijke prijs. 

Momenteel lijkt het echter dat de omstandigheden voor het verder doorbreken van deze technologie perfect zijn. De nood om mensen dichter bij elkaar te brengen en de vraag naar een virtuele werkomgeving presenteren de technologie een breed platform. We hopen dan ook dat de tech-reuzen de huidige crisis benutten om VR te laten doorbreken en zo de afstand tussen mensen te overbruggen. De mogelijkheden van VR voor de bedrijfswereld zijn ontelbaar en het zou wel eens kunnen dat ze hier binnenkort zelf van overtuigd zijn.  

Op wolkjes 

Cloudtoepassingen zullen steeds meer en meer naar de voorgrond treden en gebruikers met elkaar verbinden. Deze diensten hebben met hun gemak en bereikbaarheid ongetwijfeld hun nu bewezen tijdens de pandemie, en dit deel van de industrie is dan ook zeker veel belangrijker geworden voor de ontwikkelaars. Microsoft biedt met CloudPC alvast een mooie blik op wat we van de toekomst mogen verwachten. Deze applicatie zal gebruikers in staat stellen om vanop elk Windows-toestel of een smartphone toegang te krijgen tot hun werk- of schoolcomputer, en alle applicaties en bestanden die daarbij horen. Deze dienst is nog niet beschikbaar, en het zal ook nog even duren voor alles zo vlot loopt als we hopen, maar dit ligt perfect in de lijn van onze verwachtingen. Computers die ergens ver op een server staan te draaien, zorgen ervoor dat bedrijven en werknemers geen dure, soms logge toestellen meer moeten aanschaffen, aangezien alle berekeningen toch elders plaatsvinden. Dit zou wel eens het werken op afstand van de toekomst kunnen worden, en we hopen dat de nood aan thuiswerken deze toekomstvisie enkel versnelt.   

De cloud wordt het volgende grote speelveld.

Internet op de eerste plaats 

Al deze ontwikkelingen steunen wel op een en dezelfde basis : een stabiele internetverbinding. We zien nu een verschuiving van het internetgebruik van grote kantoren naar dat bij mensen thuis. De vraag naar een stabiele internetverbinding zit dan ook overal in de lift. De vraag blijft hier dan ook of de telecombedrijven met deze omschakeling bereid zijn hun prijzen te verzachten naar particulieren toe, of om zwaar te investeren in de stabiliteit en het onderhoud van hun netwerk. Een ideaal antwoord zou natuurlijk beide zijn, maar veel werkende mensen zullen het al op prijs stellen als grote pannes worden vermeden tijdens belangrijke videoconferenties. 

De komst van het coronavirus heeft onze kwetsbaarheden bloot gelegd en ons trage maatschappelijke veranderingen in een pijlsnel tempo laten uitvoeren om het hoofd te kunnen bieden aan deze ziekte. Dat de effecten hiervan zich nog wel enkele jaren zullen laten voelen staat buiten kijf. Voorspellingen maken naar de toekomst toe is dan ook zeker in deze tijden heel moeilijk. Wat we echter wel kunnen zeggen is dat de impact op de technologiewereld blijvend is nu de prioriteiten in deze sector zich helemaal hebben verlegd. Daarnaast vermoeden we ook sterk dat thuiswerken het nieuwe normaal wordt, althans voor beroepen waar dit mogelijk is. Ook al zullen ze in het begin toch wat in het duister tasten en zal niet elk project even vruchtvol blijken, de technologische wereld past zich ongetwijfeld aan.