Nieuws

Facebook op de vingers getikt over privacybeleid

Facebook heeft een aantal wijzigingen aan hun beleid voorgesteld, maar die zijn bij verschillende privacy-organisaties in het verkeerde keelgat geschoten.

Twee privacywaakhonden hebben een brief geschreven aan Facebookbaas Mark Zuckerberg, met de vraag om voorgestelde veranderingen aan het (privacy)beleid van het sociale netwerk weer in te trekken. De wijzigingen zouden niet stroken met een eerdere overeenkomst tussen Facebook en de Federal Trade Commission.

Momenteel wordt de Facebookgebruiker betrokken bij beslissingen over aanpassingen aan het beleid van het sociale netwerk. Dat gebeurt via een heus stemproces. Op de pagina Facebook Site Governance worden voorstellen gedeeld met de Facebookgemeenschap. Wanneer een voorstel 7.000 onderbouwde reacties krijgt, krijgen alle gebruikers de kans om te stemmen over het voorstel. Wanneer meer dan 30 procent van al de actieve Facebookgebruikers het voorstel aanvaardt, zal de wijziging doorgevoerd worden.

[related_article id=”158578″]

Facebook wil nu echter afstappen van dit stemproces, en daar knelt het schoentje voor de privacy-organisaties. Bovendien hebben ze kritiek op voorgestelde wijzigingen in Facebooks Gegevensbeleid, die vooral de privacy van Instagramgebruikers zou beïnvloeden. Facebook heeft na de aankoop van Instagram altijd gezegd dat de fotodienst onafhankelijk zal blijven. Maar door de voorgestelde aanpassingen zouden de gegevens van Instagramgebruikers ook op Facebook kunnen gebruikt worden, en omgekeerd.

Ten slotte wil Facebook ook aanpassingen doorvoeren in het beheer van privéberichten. Momenteel kan je als gebruiker zelf instellen wie je privéberichten kan sturen, maar dit mechanisme wil Facebook ook doen verdwijnen, en vervangen door een filtersysteem. De privacy-organisaties vrezen dat dit de deuren wagenwijd open zet voor spam en andere ongewenste berichten.

De privacywaakhonden hebben het gevoel dat de voorgestelde aanpassingen de rechten van de Facebookgebruiker benadelen, en vragen aan het sociale netwerk om het voorstel weer in te trekken. Wanneer een reactie van Facebook uitblijft, beloven ze verdere maatregelen te treffen.

beleidftcnieuwsprivacysociale netwerk

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Korting bij Dreame!

Korting bij Dreame!

Bekijk de deals