Een anoniem telefoonnummer bezitten is binnenkort illegaal in België. Base en Proximus ondernemen stappen om tegemoet te komen aan de nieuwe wet.

Capture2De dagen waarin je een prepaid simkaartje kon kopen zonder je naam en toenaam aan de verkoper toe te vertrouwen, komen weldra ten einde. Na de publicatie van een nieuwe koninklijk besluit in het Staatsblad krijgen mobiele providers een half jaar te tijd om identificatiegegevens voor hun ganse klantenbestand te vergaren.

Verplichte registratie

Anoniem een simkaart aanschaffen in België is vanaf dan officieel onmogelijk, maar ook mensen die destijds een prepaid-telefoonnummer kochten zonder dat ze hun gegevens moesten doorgeven vallen onder de nieuwe wet. Iedereen die zo’n gsm-nummer heeft, moet zich dan ook registreren.

Zowel Base als Proximus gaven al te kennen snel met de identificatie van start te gaan. Base zal alle getroffen klanten per sms informeren en hen aanmanen om zich te registeren. Dat kan in een winkel of online. De provider, die prepaid-kaartjes verkocht via zijn eigen merk maar ook onder de noemers JIM mobile, Türk Telekom mobile, Allo RTL en Ortel Mobile, zal bovendien het land rondtrekken in een camper om de registratie zo pijnloos mogelijk te maken.

Ook Proximus zal zijn klanten contacteren via sms. Eigenaars van een Proximus-simkaart kunnen ook online terecht voor registratie via een website, maar je kan je ook via de MyProximus-app identificeren. Natuurlijk ben je ook welkom in een Proximus-center. Kaarten van niet-geïdentificeerde klanten worden na het verstrijken van de deadline tijdelijk gedeactiveerd.

Terrorisme

Concreet wil de staat op ieder telefoonnummer een naam, een adres en een rijksregisternummer kunnen plakken. Buitenlandse klanten kunnen zich registeren met de hulp van hun paspoort. De maatregel kadert in de strijd tegen terrorisme.

“We begrijpen de beslissing van de federale regering volledig en nemen onze verantwoordelijkheid. We zullen er dan ook alles aan doen om de  prepaidklanten, van wie we nog geen gegevens hebben, te registreren en gaan actief onze klanten benaderen via verschillende kanalen om de registratie zo vlot mogelijk te laten verlopen”, zegt Benedikte Paulissen van Telenet, dat sinds begin dit jaar eigenaar is van Base.

Webapplicatie

Prepaid-kaarten blijven wel bestaan. Wie in de toekomst een exemplaar wil kopen, kan nog steeds terecht bij de klassieke kanalen zoals nachtwinkels, krantenwinkels en tankstations. Base ontwikkelde een eenvoudige webapplicatie waarmee uitbaters van die verkooppunten nieuwe klanten kunnen aanmelden.

Update 15 uur: Ook Proximus begint met de identificatie van prepaid-klanten. Het artikel werd aangepast met deze nieuwe informatie.