Begin 2018 startte het agentschap Informatie Vlaanderen en VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen) met de hulp van CGI een nieuw project om eigen data gevalideerd beschikbaar te stellen voor ondernemers.

Advertentie

Brussel, België, 17 mei 2018. Met hulp van CGI (NYSE:GIB) (TSX: GIB.A) startte het agentschap Informatie Vlaanderen en VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) begin 2018 een nieuw project om eigen data gevalideerd beschikbaar te stellen voor ondernemers, rechtstreeks van bij de authentieke bron: VALIDATA, eigen data in eigen beheer, door Blockchain technologie. Tijdens het 20ste overheidscongres van 4Instance dat dinsdag plaats vond in Brussel, werd dit door CGI toegelicht in het kader van het thema van deze editie : Blockchain.

Het VALIDATA netwerk is een opportuniteit om een bron van waarheid te creëren waar ondernemers en ondernemingen gevalideerde data kunnen delen van en met verschillende overheden én externe partners waaronder bank-verzekeraars, beroepsorganisaties, sociale secretariaten, universiteiten en ondernemingsloketten.

“Voor ondernemingen is het nog steeds een ingewikkelde zoektocht naar de correcte bronnen van de data die ze verplicht moeten aanleveren. Door het opzetten van een voldoende breed consortium kan het VALIDATA- netwerk het begin zijn van de ultieme administratieve vereenvoudiging voor ondernemers en ondernemingen.” zegt Daniel Du Seuil, Programma manager Blockchain bij Informatie Vlaanderen. “De Vlaamse Overheid speelt in dit project de rol van facilitator. Trouw aan de technologie van Blockchain schakelen we zo snel mogelijk over naar een rol als lid van het consortium dat dit netwerk decentraal zal beheren.”

“Blockchain technologie maakt het mogelijk om zowel gevalideerde als authentieke data van de ondernemer of onderneming te delen, met 100% zekerheid over de correctheid en betrouwbaarheid ervan.” Zegt Raf Ganseman, Blockchain expert bij CGI Belgium. “Elke gebruiker die deelneemt aan een blockchain netwerk heeft een kopie ervan op zijn computer staan. Wanneer een transactie plaatsvindt, controleren alle computers van de blockchain de transactie, waardoor het praktisch onmogelijk is om nog fouten te maken of te frauderen.”

De doelen van het VALIDATA -project zijn niet min, gaat Raf Ganseman verder: “Via dit netwerk en met gebruik van deze technologie moet het mogelijk zijn om een zelfbeheerde identiteit te creëren voor elke ondernemer en onderneming. Dit betekent dat alle spelers ten allen tijde beschikken over de eigen data, en dat deze data volledig betrouwbaar tegenstelbaar aan derden. Elke afnemer van diensten van of leverancier van diensten aan de onderneming kan dus 100% vertrouwen op de informatie die via het Validata netwerk wordt gedeeld.”

Er werden reeds gesprekken aangegaan met alle mogelijke partners voor het VALIDATA netwerk. Momenteel worden de eerste stappen gezet in het opzetten van deze applicatie om tegen begin 2019 in pilootversie klaar te zijn voor gebruik. Meteen ook een Europees unicum.

Over CGI

CGI Group Inc, opgericht in 1976, behoort tot de vijf grootste onafhankelijke zakelijke en technologische dienstverlener ter wereld. Met ongeveer 73.000 professionals wereldwijd, biedt CGI een uitgebreid dienstenportfolio waaronder high-end bedrijfs- en IT-consulting, systeemintegratie, applicatieontwikkeling en -onderhoud, beheer van infrastructuur evenals een breed scala van eigen IP-oplossingen. De op jaarbasis berekende omzet van CGI is ongeveer 10.8 miljard canadese dollar. CGI is beursgenoteerd op de TSX (GIB.A) en de NYSE (GIB). Website: www.cgi.com/belgium.

Over Informatie Vlaanderen

Het agentschap Informatie Vlaanderen is verantwoordelijk voor de informatisering van de Vlaamse Overheid. Het is haar opdracht om deze digitale transformatie te helpen realiseren volgens het concept van een « Overheid die je beter begrijpt », waarbij burgers, ondernemingen en verenigingen centraal in de dienstverlening komen te staan. Het is de taak van Informatie Vlaanderen om de gefragmenteerde ervaringen – die iedereen momenteel heeft in contacten met de Vlaamse Overheid – met elkaar te verbinden, dankzij de mogelijkheden die de digitalisering biedt. Onderdeel van deze opdracht is het helpen opzetten – via publiekprivate samenwerkingen – van nieuwe eco-systemen om eindgebruikers, zoals ondernemingen, beter te bedienen.

Advertentie