maan- en marsmissies

Nu de NASA zich al een tijdje voorbereidt op nieuwe maan- en Marsmissies, krijgt de organisatie een nieuwe structuur om dat in goede banen te leiden.

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap wil in 2024 terugkeren naar de maan. Bill Nelson, die voor de regering-Biden Administrator is van de NASA, heeft twee nieuwe missiedirecties in het leven geroepen voor de maan- en Marsmissies. Structureel scheidt het agentschap de bestaande Human Exploration and Operations Mission Directorate in een Exploration Systems Development Mission Directorate (ESDMD), een hele mondvol, en een Space Operations Mission Directorate.

Volgens de NASA is die verandering nodig om het sterk toenemende aantal missies (in een lage baan om de aarde) goed te kunnen organiseren. De nieuwe structuur moet ook het verder verkennen van de ruimte in de toekomst vergemakkelijken.  

De Amerikanen hebben ook aangekondigd wie de twee nieuwe afdelingen zal leiden. Aan het hoofd van het ESDMD komt Jim Free. Dat is een NASA-veteraan die al sinds 1990 geregeld voor het ruimtevaartagentschap werkte. Administrator bij het Space Operations Mission Directorate wordt Kathy Lueders. Voordien was zij verantwoordelijk voor het Commercial Crew Program. Ze gaat ook de geschiedenis in als de eerste vrouw die aan het hoofd stond van een bemande ruimtemissie bij de NASA. 

Leiding maan- en Marsmissies 

Het ESDMD gaat toezicht houden op de ontwikkeling van belangrijke onderdelen van Project Artemis en de uiteindelijke eerste ruimtevlucht naar Mars. De andere afdeling kan zich focussen op de lanceringsprogramma’s, waaronder ook die aan het Internationaal Ruimtestation ISS, ter voorbereiding op de nieuwe maanmissies. 

Volgens de NASA wil het met een sterke organisatie de komende 20 jaar tegemoet gaan. In de nieuwe structuur kan de ene afdeling focussen op bemande vluchten, terwijl de andere zich vooral bezig zal houden met het ontwikkelen van technische systemen. Zo hoopt de NASA een vloeiend proces te installeren rond de continue ontwikkeling van technologie én het op peil houden van de organisatie. Het hoofddoel: het zo sterk mogelijk uitbouwen van de middelen om de ruimte te verkennen.