De voorbije jaren ondergingen organisaties wereldwijd ingrijpende veranderingen onder invloed van globalisering en economische onzekerheid. Bedrijven functioneren nu fundamenteel anders en worden anders bestuurd. In deze gewijzigde context zijn nieuwe methodes voor een hogere productiviteit, flexibiliteit en alertheid niet langer ‘leuk’, maar essentieel voor de werkplek van de toekomst. Eén van deze methodes zou wel […]


De voorbije jaren ondergingen organisaties wereldwijd ingrijpende veranderingen onder invloed van globalisering en economische onzekerheid. Bedrijven functioneren nu fundamenteel anders en worden anders bestuurd. In deze gewijzigde context zijn nieuwe methodes voor een hogere productiviteit, flexibiliteit en alertheid niet langer ‘leuk’, maar essentieel voor de werkplek van de toekomst. Eén van deze methodes zou wel eens workshifting kunnen zijn: medewerkers in staat stellen om op de meest geschikte tijdstippen en plaatsen te werken.

Dat blijkt althans uit het Citrix-rapport “The Workplace of the Future”, een onderzoek bij 1.900 toonaangevende IT-beslissingnemers van over de hele wereld. Uit het rapport komt duidelijk naar voren dat “workshifting” wereldwijd een belangrijke trend is. Workshifting laat mensen flexibeler werken en dat verhoogt hun persoonlijke productiviteit, vermindert de tijd die wordt verloren in het woon-werkverkeer en verbetert de balans tussen werk en gezinsleven.

Kortom, door workshifting gaan bedrijven anders functioneren. Om hun medewerkers te helpen om op iedere locatie te werken, moeten bedrijven voor een veilige toegang zorgen tot de bedrijfsapplicaties,  bestanden en –diensten, zodat alle regels en voorschriften worden nageleefd, privacy wordt beschermd en gevoelige informatie veilig is.


Organisaties erkennen massaal dat deze evolutie voor iedereen voordelen inhoudt en 91 procent is zelfs van plan om hun medewerkers mobieler te maken. Het is een win-win situatie, want ook de bedrijven profiteren van meer flexibele en alerte medewerkers die sneller en beter reageren op de prioriteiten voor het bedrijf en de behoeften van de klanten.

Zij kunnen de meest talentvolle medewerkers van overal aantrekken en behouden, de bedrijfsuitgaven voor reizen, vastgoed en personeelsverloop beperken en bij problemen de continuïteit van hun activiteiten verbeteren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat 80 procent van de organisaties die workshifting al toepassen, lagere kosten als rechtstreeks resultaat vermelden.

Een kleinere, beter ontworpen werkplek
De werkplek van vandaag evolueert. Bedrijven die workshifting invoeren, verwachten dat de totale kantoorruimte die ze nodig hebben tegen eind 2020 met bijna één vijfde (17%) zal zijn verminderd. Zij voorspellen ook dat bijna één derde van hun medewerkers (29%) niet langer in een traditioneel kantoor zal werken.

Maar mensen die nog naar kantoor komen, willen in een creatieve en inspirerende omgeving werken. Daarom hertekenen organisaties hun werkplekken om meer mobiliteit en het gebruik van de nieuwste technologieën te bevorderen.

Per medewerker is er minder kantoorruimte nodig, zodat het gebruik van gebouwen en voorzieningen kan worden geoptimaliseerd. In geavanceerde organisaties verwachten medewerkers niet langer dat ze over een eigen bureau beschikken.

De werkplek van de toekomst heeft voldoende aan zeven bureaus per tien kantoormedewerkers. Tegelijk erkent vrijwel elke beslissingnemer dat bedrijfspanden efficiënter moeten worden gebruikt en dat de werkomgeving flexibeler moet worden benut.

Hooggeplaatste managers in bedrijven voorspellen dat twee derde (64%) van hun medewerkers thuis toegang tot het bedrijfsnetwerk zal hebben. Dit is nog maar één voorbeeld van de toegenomen mobiliteit: mensen zullen ook in het kantoor van hun klant of partner kunnen werken, als ze ergens een bedrijfsproject bezoeken, op zakenreis, in het woon-werkverkeer of zelfs op vakantie.

Met minder bureaus en meer ruimte voor samenwerking, inspiratie en concentratie begint de traditionele kantoorruimte op een campus te lijken. Mensen gaan naar de campus om met anderen van gedachten te wisselen, bij te leren, te werken en ideeën te toetsen. Mensen ruilen het keurslijf van de traditionele werkplek in voor vrijheid, zowel op als buiten de campus.

Samenwerkingstechnologie helpt mensen om ideeën uit te wisselen, tijdens een persoonlijke ontmoeting of over een videolink met virtuele teams. Als mensen de nieuwste technologieën gebruiken om vanop de meest geschikte locatie op elk ogenblik veilig toegang te krijgen tot de bedrijfsinformatie, dan benutten ze al hun potentiële capaciteiten.

Een werkplek voor iedereen
Workshifting maakt het mogelijk om werk moeiteloos bij de juiste personen te brengen. Tijdstip en plaats vormen daarbij niet langer hinderpalen. De traditionele band tussen mensen en hun vaste werkplek verdwijnt.

De beslissingnemers zijn zich duidelijk bewust van de groeiende voordelen van workshifting. Met workshifting creëren bedrijven de werkplek van de toekomst, waar mensen gemakkelijk toegang krijgen tot alle middelen die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren, ongeacht waar ze zich bevinden.