Voor jongere werknemers kan vernieuwing dan weer niet snel genoeg gaan. Digitale transformatie verloopt in twee snelheden.


Sinds de coronapandemie zetten bedrijven volop in op digitale transformatie. Daar hoort naast meer thuiswerken ook het inplementeren in nieuwe technologieën die dat thuiswerken mogelijk maken. Maar hoe hebben werknemers die plots transitie nu ervaren? Het onderzoeksbureau ABBYY deed een rondvraag bij vierduizend werknemers uit Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de VS. Uit het onderzoek blijkt dat thuiswerken voor alle leeftijdsgroepen de nodige aanpassingsproblemen opleverde, al zijn die problemen wel verschillend per leeftijdsgroep.

Digitale kloof groeit

De studie bevestigt wat sociologen al langer vermoedden: digitale transformatie vergroot de ‘digitale kloof’ in de samenleving, ook op de werkvloer. Jongeren zijn doorgaans veel sneller weg met nieuwe technologieën dan oudere leeftijdsgroepen (55+). Dat komt doordat jonge generaties van kinds af aan in aanraking komen met technologie, terwijl oudere generaties zich dat allemaal op latere leeftijd moeten aanleren. En daar hebben zij ook niet altijd zin in: uit de studie blijkt dat vooral 55-plussers sceptisch staan tegenover de meerwaarde die nieuwe technologieën voor hun functioneren bieden.

ABBYY verklaart dat die digitale leeftijdskloof een oorzaak kan zijn waarom innovatieprojecten en transformatieprocessen niet altijd succesvol zijn. Automatisatie (Robotic Process Automatisation) levert niet de gewenste resultaten op als de bedrijfsleiding onvoldoende duidelijk kan definiëren welke processen men precies wil automatiseren, maar ook als werknemers onvoldoende gemotiveerd zijn de technologie te gebruiken of gewoon niet weten hoe het systeem werkt.


Storende bedrijfsprocessen & isolatie

Jongere werknemers (18 tot 34 jaar) hebben heel wat minder moeite met technologische vooruitgang. Integendeel, zij storen zich er juist aan als vernieuwing te traag gaat. Vooral bedrijfsprocessen en -conventies worden door jongere generaties als een bron van ergernis ervaren. 61% procent vindt dat bedrijfsprocessen hun werk uitdagender maakt, twee derde vindt dat ze er door hun werkgever onvoldoende over geïnformeerd worden, en 85% vindt bedrijfsprocessen zelfs tijdverspilling. 55-plussers staan dan weer veel positiever tegenover conventies. Zij lijken er in tijden waarin hun leven drastische veranderingen een soort van houvast in te vinden.

Veel mensen kampen met gevoelens van eenzaamheid tijdens de pandemie.

Jongeren hebben het vooral sociaal moeilijk tijdens de pandemie. 39% antwoordde moeite te hebben om nog elke motivatie te vinden. ABBYY denkt dat dit veel te maken heeft met de moeilijke combinatie van thuiswerken en onvoldoende opvangmogelijkheden voor kinderen, waar deze leeftijdsgroep het meest mee te maken heeft. Ook het ontbreken van sociaal contact weegt op deze leeftijdsgroep. Voor 28% is dit de grootste uitdaging tijdens de pandemie, en ook werknemers tussen 35 en 54 jaar lijken hier meer last van te hebben dan 55-plussers. Maxime Vermeir, Director of Customer Innovation, vindt dat bedrijven zich niet moeten blindstaren op technologische vooruitgang, maar ook aandacht moeten besteden aan het mentale aspect tijdens de pandemie:

“Hoewel bedrijven snel nieuwe technologie implementeerden om thuiswerkers te helpen, werd er te weinig aandacht besteed aan het gebruiksgemak en de impact op de werkprocessen, wat digital natives frustreert en hun motivatie en productiviteit beïnvloedt. Naast betere technologie en procestools moeten bedrijven ook nadenken over hoe ze werknemers kunnen helpen hun thuiswerkleven in balans te brengen door middel van nieuwe programma’s en diensten, training en bijscholing.”