[Partnerinfo] Net als een lidmaatschap van de sportschool heeft data geen waarde als je het niet gebruikt.

Advertentie

ibm-gym-membership-data

Jij kunt die persoon zijn. Degene die drie keer per week naar de sportschool gaat, aan yoga doet, nog competitie speelt in een bepaalde sport. Maar diegene heeft ook voldoende tijd voor familie en vrienden. Iemand die een ander niveau van energie heeft, een ander niveau van leven. Je kunt net als zo iemand zijn, net zo fit en energiek, maar het kan ook zo zijn dat het lidmaatschap van de sportschool van jouw bankrekening wordt afgeschreven elke maand en alleen de eigenaar van de sportschool heeft het voordeel ervan.

Data en data analytics is zoals de sportschool en het aantal keren dat je sport. Hoe meer je het gebruikt, hoe meer je het toepast in je dagelijkse werk, hoe meer je eruit haalt en hoe meer het tot de kern hoort van wie je bent. De waarde van data begint bij de eerste keer dat je het gebruikt, maar neemt exponentieel toe als je het vaker gaat gebruiken. Hoe meer je dus met data aan de slag gaat, hoe beter het resultaat.

Vier hoofdgroepen van data in organisaties

Wanneer we kijken naar alle vormen van data in organisaties, dan kunnen we ze indelen in 4 hoofdgroepen. We belichten deze kort op weg naar een gezonder bedrijf!

  1. Efficientie

Kijk naar de verhouding tussen prijs en prestatie om jouw kosten van data management voor backoffice en basis operationele systemen te verlagen.

Beoordeel of dit efficiënter kan door bijvoorbeeld in de cloud te gaan. Neem backoffice systemen zoals ERP, boekhouding/facturering, marketingsystemen onder de loep en kijk of het efficiënter kan. Vaak kan hierin met minder administratielast, minder ontwikkeling en serverkosten een behoorlijke besparing gerealiseerd worden.

Maar je hebt het wel nodig, net als in de sportschool, waar je ook een bepaald minimumniveau nodig hebt.

  1. Modernisering

Versnel jouw digitale transformatie door gebruik te maken van open source en cloud innovatie. Je hebt toegang tot diverse nieuwe databronnen binnen en buiten jouw organisatie, en je wilt deze gegevens en inhoud gebruiken om inzicht te krijgen in hoe jouw bedrijf het doet en wat jouw bedrijf met deze nieuwe gegevensbronnen kan. Denk aan als je deel gaat nemen aan nieuwe soorten fitnesslessen. Je bent onbekend, hebt wel een basisconditie en gaat deze nieuwe vorm ontdekken (met de nodige spierpijn).

Jouw belangrijkste taak is om de data architectuur, data catalogus en beleid op data naar het volgende niveau te brengen, in termen van beschikbaarheid en toegankelijkheid van data, om zodoende met die informatie naar de business te kijken.

  1. Democratisering

Zorg voor iedere medewerker toegang krijgt tot gegevens om hier zakelijk voordeel mee te kunnen doen, vanuit zichzelf. Zo kan iedereen voor zichzelf betere beslissingen nemen, effectieve acties opzetten en resultaten verbeteren. Net als in een sportteam kan zo iedereen de voordelen van meer training ervaren.

Welke systemen of delen van het bedrijf zouden kunnen profiteren van real-time data en beslissingen ook van onderaf? Kunnen we ze gemakkelijk bij elkaar brengen, vertrouwen dat ze goed omgaan met de data en beleid hierop vaststellen?

Jouw belangrijkste taak hier om jezelf en een groeiend team van data-hongerige professionals te leren samen te kijken naar de data en van hieruit nieuwe inzichten creeren voor de business.

  1. Monetisatie/commercialisering

Hierin ben je volledig data-gedreven en data-gestuurd geworden als bedrijf. Je zoekt en vind nieuwe kansen en businessmodellen, die gebaseerd zijn op data en data science, maar die wel inspelen op de kern van jouw bestaande organisatie en product. Je bent fit en je focus verschuift van sporten in de sportschool naar profiteren van al dat voorbereidende werk.

Organisaties die hier rekening mee houden zien een explosieve groei in de waarde van data omdat het verschuift van een ‘bijproduct’ naar de kern van het bedrijf.

Gebruik data zoals de sportschool

Het is makkelijk. Hoe fitter je wordt, hoe meer je doet en hoe meer mogelijk is. Hoe meer je werkt met data in jouw organisatie, hoe beter het resultaat. Het is tijd voor jouw organisatie om data aan het werk te krijgen voor een gezondere business die klaar is voor de toekomst.

Elk bedrijf moet zich realiseren dat zij een data analytics bedrijf zijn, vroeg of laat. Waar u ook wilt beginnen, Waar bent u in uw reis om de volledige waarde van de gegevens te exploiteren? Welke gegevens ga je ophalen om aan te gaan werken?

De kern van dit blog is geschreven door Harriet Fryman van IBM Analytics