White paper

Veel van de problemen waarmee overheidsinstellingen en andere publieke organisaties vandaag te maken krijgen, hebben te maken met data.

Advertentie

Veel organisaties kampen met een te grote hoeveelheid data. Bovendien is het moeilijk om die afzonderlijke gegevens samen te voegen en te analyseren. Die uitdagingen zorgen voor een inzichtskloof: organisaties zijn niet in staat om hun data adequaat te analyseren en er waarde uit te halen. Toch is het belangrijk dat overheids- en publieke organisaties de digitaliseringsuitdaging aangaan, om zo niet verrast te worden door een plotselinge, gedwongen overstap naar cloud- en cognitieve diensten, is het voor iedereen van belang dat overheids- en publieke organisaties samen de voorwaarden creëren voor een veilige en betrouwbare overstap.