elektrische wagen

De resultaten van onze laatste TechPoll tonen aan dat steeds meer mensen een elektrische wagen of hybride overwegen.

Een elektrische wagen op de weg zien rijden is tegenwoordig al lang geen uitzondering meer. De European Automobile Manufacturers Association maakte recent cijfers bekend waaruit bleek dat 5% van alle verkochte wagens in Europa elektrisch waren. Dat lijkt nog niet zoveel, maar het is toch een aanzienlijke stijging ten aanzien van 2019. Duitsland voert de ranglijst in absolute aantallen aan, maar Noorwegen is het eerste land ter wereld waar er meer elektrische wagens dan benzine- en dieselwagens op de wegen rijden. Ook in België zitten milieuvriendelijkere mobiliteitsalternatieven in de lift.

Het aanbod aan elektrische wagens wordt steeds uitgebreider nu traditionele fabrikanten er ook veel meer op beginnen inzetten. Dat stemt optimistisch voor de toekomst. We waren dan ook zeer benieuwd hoe onze lezers naar deze evolutie kijken. We stelden hen de vraag wat voor type hun volgende wagen verkieselijk zou zijn. Mobiliteit is een thema dat de TechPulse-lezer duidelijk intrigeert: 694 respondenten gaven hun mening.

Benzine en diesel halen het nog net

Een nieuwe wagen lijkt anno 2021 geen makkelijke keuze te zijn, dat blijkt wel uit onze resultaten. Nooit eerder lagen de resultaten van een lezerspoll zo dicht bij elkaar. Toch is de benzine- en dieselwagen nog niet helemaal uitgeblust. 29% van de respondenten geven aan voor een benzine- of dieselwagen te kiezen. Daarmee haalde de traditionele wagen het nog nipt van nieuwere alternatieven.

Maar de voorsprong wordt zienderogen kleiner. 24% geeft aan te zullen kiezen voor een elektrische wagen, 21% prefereert een hybride wagen. 14% gelooft dat waterstof de beste optie is voor duurzame mobiliteit. Daarnaast is er 7% die geen wagen hoeft te hebben. De overige 4% procent van de respondenten is er nog niet uit of een elektrische wagen voor hen de beste optie is.

Visuele voorstelling van de resultaten.

Is de toekomst elektrisch?

Wij zijn overtuigd van wel. De toekomst van mobiliteit is op een cruciaal kruispunt gekomen. Het momentum ligt bij elektrische (en hybride) voertuigen om het over te nemen van de benzinewagen. We voorspellen dan ook dat verkoopcijfers van elektrische wagens dit jaar records gaat breken. Herhalen we deze poll over een jaar, dan zouden we wel eens helemaal andere resultaten kunnen krijgen.