Achtergrond

Drie redenen die vrouwen uit IT houden

STEM-sectoren worden nog steeds beschouwd als een mannenwereld waarin vrouwelijke vertegenwoordiging schaars is. Wat houdt vrouwen tegen?

 
Vrouwen blijven een minderheid in ‘harde’ sectoren, zoals IT en wetenschap. Waarom dat zo is, is onderwerp voor discussie. Een onderzoek van Women in Technology International (WITI) en 451 Research stelt alvast enkele tendenzen voor die een rol spelen.
 
De resultaten zijn gebaseerd op een enquête die peilde naar ervaringen, keuzes en opinies rond de vertegenwoordiging van vrouwen in STEM-sectoren (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Zo’n 1.100 respondenten wereldwijd namen deel. Doel was om meer te weten te komen over de impact van gender op de werkvloer.
[related_article id=”167354″]

1. Gebrek aan vrouwelijke rolmodellen

De omgeving waarin iemand opgroeit, heeft een niet te onderschatten invloed op de latere keuzes. Uit de bevraging blijkt dat men amper in contact komt met vrouwelijke rolmodellen in STEM-sectoren. De helft van de respondenten had een vader in een STEM-job, maar slechts 8 procent had een moeder met een dergelijke job. Minder dan een derde liet weten dat ze – buiten de moeder – een vrouw kende in een STEM-sector.
Dat terwijl blootstelling aan STEM in jeugdjaren er net kan voor zorgen dat er interesse wordt gekweekt en zelfvertrouwen wordt ontwikkeld, aldus het onderzoek.

2. Genderkloof op C-niveau

Uit de resultaten van de enquête kwam verder naar voren dat veel vrouwen carrière willen maken. Zo’n 44 procent van de vrouwen die in STEM-richtingen werken, willen een leidende rol bekleden in het bedrijf. Tot nu toe heeft maar 13 procent effectief een job op C-niveau. Dat wil zeggen dat hoewel vrouwen wel een hoge functie nastreven, slechts een fractie daarvan dat niveau bereikt.
“Hoewel werkgevers grote vooruitgang maken bij het verbeteren van de werk/leven-balans door meer flexibiliteit te bieden, blijft er een tekortkoming met betrekking tot het carrièretraject,” volgens de studie.

3. Genderdiscriminatie

Ten slotte polste het onderzoek ook naar de ervaringen met genderdiscriminatie. Bijna de helft van de deelnemers gaf te kennen ooit gediscrimineerd geweest op basis van gender. Bovendien zegt 44 procent dat genderdiscriminatie ooit een nadelige invloed heeft gehad op hun carrière. Er werd niet gevraagd of dit een reden was om een STEM-job te verlaten, maar vrouwen lieten wel weten dat deze discriminatie hun vooruitzichten hadden geschaad.

Positief blijven

Ondanks de uitdagingen, schatten de onderzoekers de toekomst rooskleurig in. Respondenten bleken over het algemeen erg optimistisch: meer dan de helft is tevreden met haar job en zou een baan in de STEM-sector aanraden aan een vrouwelijke kennis.
 
Daarnaast lijkt de aanvaarding van vrouwen in STEM-sectoren te groeien. Wanneer deelnemers worden opgesplitst, blijkt dat jonge vrouwen veel minder ervaring hebben met genderdiscriminatie dan ouderen. Minder dan een derde van vrouwen tussen 20 en 29 jaar zegt ooit gediscrimineerd te zijn geweest op het werk, tegenover 58 procent van vrouwen boven 60 jaar.
 
We zijn dus goed bezig, hoewel er ruimte is voor verbetering. “Het tij keert, maar er moet meer gebeuren,” meent de studie. “Ondersteuning is de katalysator voor verandering bij het tegengaan van de lage aanwezigheid van vrouwen in STEM.” Zowel mannen als vrouwen hebben een rol in die ondersteuning, besluit de studie.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

TechPoll

Wat heb jij gekocht tijdens Black Friday?

Toon resultaten

Laden ... Laden ...
Wat dacht je van een refurbished elektrische fiets?

Wat dacht je van een refurbished elektrische fiets?

Bekijk het aanbod

Business