Achtergrond

Chief data officers over hun rol in het bedrijf: "de CFO van big data"

Zes chief data officers (CDO) laten het achterste van hun tong zien: wat is de CDO, wat drijft de CDO en wie heeft er een nodig?

 
Het is niet de DPO, noch de CIO, maar de CDO die het beheer van big data naar het c-niveau hijst. Zijn taak: zorgen dat de meest waardevolle asset van het bedrijf, data, in goede banen wordt geleid. De invulling van dat titanenwerk staat bovendien open voor interpretatie, zo blijkt.
 
Op het SAS Forum in Brussel nemen zes Belgische CDO’s deel aan het panelgesprek over de nieuwe rol van de chief data officer. De zes aanwezigen, allen CDO of in direct contact met de CDO, discussieerden amicaal maar met overgave over de nieuwe rol van de CDO.

Niet sexy

Het panelgesprek steekt van wal met de vraag ‘wie is de chief data officer?’. Een opwarmer, leek het, hoewel meteen duidelijk werd dat de vraag geen eenduidig antwoord heeft.
 
“Dat hangt af van de industrie, en de verwachtingen van het bedrijf,” vertelt Jo Coutuer, CDO bij BNP Paribas Fortis. “Er zijn globaal genomen twee soorten CDO’s.” Aan de ene kant, de CDO die wordt gecreëerd door het bedrijf om zich in te dekken tegen compliancy-overtredingen. Hij zorgt ervoor dat het bedrijf binnen de lijntjes kleurt, wat betreft de verzameling en het gebruik van data. “Niet de meest sexy variant van de CDO,” geeft Coutuer toe.
Maar er is nog een tweede soort CDO: degene die waarde kan creëren. Hij neemt de data van het bedrijf, bekijkt het als een business-asset, en zet het om in waarde. Het is vergelijkbaar met een chief financial officer, meent Coutuer. De CFO creëert geen geld, maar beheert het als een asset, net zoals de CDO dat doet met data.
[related_article id=”166702″] Het is een mooie metafoor, maar een die niet voor elke spreker opgaat. Bart Vandenreijt is Customer Marketing & Insights Director bij Carrefour, en legt uit waarom de CDO bij Carrefour een iets andere rol bekleedt. “Bij ons is de CDO een IT’er. We hadden in het verleden een functie die zwaar aanleunde bij die van de latere CDO, en dus was die overstap logisch.” Dat brengt wel een uitdaging met zich mee, want de doorsnee IT’er kent weinig van data-analyse, iets wat voor de andere CDO’s dan weer wel vanzelfsprekend lijkt.

Aap met een handgranaat

Centraal in het beheer van bedrijfsdata is ‘data governance’: het geheel van processen die ervoor moeten zorgen dat de data van voldoende kwaliteit is, op een gepaste manier wordt gebruikt, en bewaard. Daarvoor moet een afweging gemaakt worden: welke data is het tijdsintensieve proces van governance waard? Het zorgt voor een spervuur aan verschillende visies.
 
Voor Luc Iterbeke, hoofd van customer intelligence bij ING België, primeert die intrinsieke waarde van data resoluut op de data governance. “Bewijs eerst de waarde van de data, pas dan kan je investeren in de governance ervan. Waarom zou je dat doen als je niet de waarde ziet?” Die waarde zit ’em in de bruikbaarheid van de data, legt hij later uit. Wat je met de data kan bereiken, bepaalt uiteindelijk hoeveel de data waard is.
 

Bewijs eerst de waarde van de data, pas dan kan je investeren in de governance ervan. Waarom zou je dat doen als je niet de waarde ziet?
 
Collega-CDO Olivier Goethals van Eandis is het daarmee niet eens. Hij vindt dat je als CDO best in actie mag komen, vooraleer je die waarde onderzoekt. Sterker nog, zegt Goethals, je moet die waarde zelf creëren door in actie te schieten.
 
Dat is zoals een aap die met een handgranaat speelt, kaatst Jan Henderyckx bij Dama International terug. “Je moet eerst een veilige omgeving voorzien, en pas daarna kan je op zoek gaan naar de waarde.” Concreet wil hij daarmee zeggen dat er eerst moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot cybersecurity, compliancy en andere factoren. Vooraleer de Chief Data Officer zich kan bezighouden met het waardevolle in data, moet hij er zich eerst van vergewissen dat dat kan gebeuren in een beschermde omgeving.
[related_article id=”167234″]

CDO’s op maat

Tot slot duurt het in geen enkele discussie rond big data lang vooraleer de nieuwe privacywetgeving ter sprake komt. Bedrijven zullen in de toekomst heel anders met data moeten omspringen; ook kmo’s. Moeten zij op zoek naar een CDO?
 
Grootte doet er niet toe, volgens Henderyckx. Ook kmo’s kunnen baat hebben bij een CDO, ook al wordt die niet met die exacte titel aangeduid. “Je moet vooral bewust kunnen omgaan met welke data je hebt, en hoe je die kan gebruiken,” besluit hij. Opnieuw wordt de vergelijking met een CFO gemaakt: niet elke kmo heeft een CFO, maar het geld wordt wel overal beheerd. “Elk bedrijf, maakt niet uit hoe klein, heeft wel een accountant om de financiële kant van de zaken te regelen,” werpt Vandenreijt op.
 
Het profiel van de CDO kan ontzettend veel vormen aannemen. In ons land hebben we bovendien niet te klagen qua werkkrachten, verzekeren de CDO’s. De Belgische arbeidsmarkt kan uitpakken met een hoop potentiële data-officers die vooral uitblinken in technische vaardigheden, vertelt Bart Hamers van Deloitte. Alleen het zakelijke inzicht, de business-knowhow ontbreekt bij velen. “Het is een beetje zoals onze taalvaardigheden,” aldus Hamers. “We spreken in België zo goed als allemaal Nederlands, Frans en Engels of Duits, maar niet iedereen spreekt elke taal even goed.”

Gerelateerde artikelen

Volg ons

TechPoll

Zie jij heil in de toekomst van VR?

Toon resultaten

Laden ... Laden ...
Clickx 417

Clickx 417

Bestel nu!

Business