Opinie

Google ondermijnt gendergelijkheid met ontslag kritische werknemer

[Opinie] Een gelekte interne memo waarin een ingenieur biologie linkt aan genderongelijkheid in de tech-industrie, heeft de man zijn job gekost. Zo mist Google een kans op dialoog en polariseert het onnodig.

 
Er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting binnen Google, dat openheid en dialoog nochtans op een voetstuk zet. Dat ondervond ingenieur James Damore aan den lijve. Hij voelde zich enkele dagen geleden aangezet tot de publicatie van een uitgebreide interne memo. Daarin stelt Damore dat Google in zijn diversiteitsbeleid te ver gaat in positieve discriminatie, en dat er te weinig wordt gekeken naar de oorzaak van de overheersende aanwezigheid van mannen in de tech-sector.
 
De memo zorgde voor veel controverse. Hoewel Damore verschillende nuances inbouwt, viel zijn stelling dat een aanzienlijke portie van het verschil tussen man en vrouw te verklaren is door biologie in slechte aarde. Zo claimt hij dat vrouwen gemiddeld gezien biologisch meer geneigd zijn om empathisch te zijn en minder goed tegen stress kunnen, terwijl mannen door hun prestatiedrang en aanleg voor abstract denken voor veeleisende technologiejobs kiezen, zelfs wanneer die hen niet meer tevredenheid opleveren. Volgens de ingenieur moet er gewerkt worden aan een meer diverse werkvloer, maar mogen de biologische verschillen niet genegeerd worden. Hij kaart aan dat dat bij Google wel gebeurt.
 

Terechte controverse

Dat Damore biologie inroept om het gebrek aan diversiteit in de techsector te verklaren, leidt tot controverse. De biologie-argumenten die de werknemer aanhaalt, zijn niet grondig gefundeerd. Google vindt dan ook dat ze op een niet-onderbouwde manier kwalijke stereotypen promoten, terwijl het bedrijf er net alles aan doet om die stereotypen en de bijhorende genderongelijkheid de wereld uit te helpen. In een open reactie van Googles diversiteits-VP lezen we precies dat.
 
Het is natuurlijk kwalijk om onder het mom van biologie niet-onderbouwde stereotypen naar voren te schuiven. De memo in kwestie creëert de illusie van een wetenschappelijk onderbouwd epistel, zonder dat effectief te zijn.
 
Google pakt Damore echter niet aan op zijn argumenten. Het bedrijf kiest ervoor om de interne memo in vrij brede bewoordingen af te schieten, en James Damore te ontslaan. Dat vind ik een pijnlijke en verkeerde keuze voor een groot bedrijf dat de ambitie heeft om het voortouw te nemen in ’s werelds technologiesector. De grote publiciteit die Damores oorspronkelijke tekst ongewild heeft gekregen, gaf Google immers de mogelijkheid om enkele misverstanden uit de wereld te helpen.
 
Mijn indruk bij het lezen van Damores tekst is immers niet dat de man te kwader trouw handelde. Hij lijkt een conclusie te vormen op basis van slechte informatie. De fundering van zijn argumentatie wankelt, en is als dusdanig onderuit te halen. Dat nota bene Google kiest om dat niet te doen, en de schrijver aan de deur te zetten, is pijnlijk. Damore kaart immers aan dat de mening die hij naar voren schuift ondanks het open klimaat van Google geen weerklank vindt. Hij noemt Google een ‘linkse echokamer’, waar enkel links geïnspireerd gedachtengoed aan bod komt en mensen met rechts geïnspireerde meningen uit schaamte hun mond houden.
 

Echokamer

Hiermee valt Damore de interne en zogenaamd extreem open cultuur van Google aan, meer nog dan de volgens hem verkeerde aanpak van het diversiteitsprobleem. En wat blijkt nu: hij heeft gelijk. Het met goede wil verkondigen van een weliswaar foutief onderbouwde mening, kostte de ingenieur zijn baan.
 
Uit die reactie blijkt dat de open cultuur van Google maar werkt zolang iedereen akkoord is. Wie er een verkeerde mening op nahoudt, zwijgt beter stil. Idealiter is er net ruimte om compleet foutieve stellingen de wereld in te sturen. Wie dat doet met een poging tot nuance en onderbouwing, zal vermoedelijk openstaan voor betere en wetenschappelijk ondersteunde argumenten. Uit een dergelijke aanpak kan iedereen iets opsteken. Een discussie waarbij iedereen van begin af aan al gelijk heeft, is immers geen discussie.
 
Vandaag hebben we geleerd dat Google met al zijn progressieve ambities niet in staat correct te reageren op een conservatieve mening, die zo eenvoudig gecorrigeerd kon worden. In de plaats van een dialoog, waar mensen met verkeerde assumpties over vrouwen in technologie konden leren hoe de vork echt in de steel zat, zorgt de hele historie nu ongetwijfeld tot verzuring. Wie Damores mening volgde, ziet in de reactie van Google enkel een bevestiging van de zogenaamde linkse echokamer.
 

Hoera voor dissidenten

Je kan daarop zeggen dat dergelijke semi-intellectuele meningen zoals die van de ingenieur schadelijk zijn, en daarom sowieso geweerd moeten worden. Dat vrijheid van meningsuiting ook slechte meningen omvat, is hiertegen volgens mij zelfs niet het beste argument. Als iemand met een dissidente opinie niet meer de moed heeft om ze in een groep te gooien die er niet mee akkoord is, dan wandelt hij er wel mee naar zijn gelijkgezinde. Ook daar ontstaat dan een zichzelf versterkende echo zodat niemand iets bijleert, en iedereen maar meer overtuigd raakt van z’n eigen gelijk.
 
Het is niet goed gesteld met gendergelijkheid in het algemeen en de vertegenwoordiging van vrouwen in de technologiesector specifiek. Als we slecht geïnformeerde mensen die zich in essentie constructief opstellen en een poging tot dialoog ondernemen afstraffen, zal de situatie er niet beter op worden.
 
//www.smartbiz.be/achtergrond/168158/drie-redenen-die-vrouwen-uit-houden/

businessdiversiteitgelijkheidgendergelijkheidgoogle

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Bespaar tot 83% op Surfshark One

Bespaar tot 83% op Surfshark One

Bekijk prijzen