Camera's Belgische camerawet

In 2020 kreeg een Belgisch koppel een boete voor het verkeerd plaatsen van beveiligingscamera's. Wat zegt de Belgische wetgever? Enkele tips.


De laatste jaren is videobewaking in de openbare ruimte sterk toegenomen waardoor de Belgische regering een aangepaste wetgeving heeft ingevoerd. Dat doen ze om de camera’s te controleren en de bescherming van personen te garanderen. Hetzelfde geldt voor camera’s in privé-ruimten, want ook het wijdverbreide gebruik van bewakingscamera’s in woningen is gereglementeerd om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

In België reguleert de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) het gebruik van particuliere bewakingscamera’s. Volgens de GBA is een privé-camera elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen dan wel overlast te voorkomen of de openbare orde te handhaven en dat uitsluitend voor deze doeleinden beelden verzamelt, verwerkt of opslaat.

De Belgische Camerawet

De Belgische wet die de reglementering van bewakingscamera’s omschrijft, is de Camerawet die is gebaseerd op de Europese GDPR-wetgeving. De wet bepaalt dat elke persoon die een camera installeert of laat installeren om de ingang van zijn woning of tuin te bewaken, verantwoordelijk is voor de verwerking van de beelden. Deze persoon moet dus de aanwezigheid van camera’s aangeven en is verplicht een speciaal pictogram op te hangen aan de ingang van zijn eigendom. Er is echter één uitzondering: camera’s die de binnenkant van de woning bewaken voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zoals de Netatmo Smart Indoor Camera, hoeven niet te worden aangegeven.


Camera's
Als je camera binnens staat/hangt hoef je geen pictogram op te hangen.

Vermijd boetes met je buitencamera

De Slimme Buitencamera’s van Netatmo zijn zo gebouwd dat je ze gemakkelijk in overeenstemming kan brengen met de Belgische wetgeving. Het doel van de wet is namelijk om alle personen te beschermen die in het zicht kunnen komen van particuliere camerasystemen. Het gaat dan over voorbijgangers, bezoekers, familieleden, buren en professionals.

Een camera die op een privé-eigendom is geïnstalleerd, mag alleen die specifieke plaats filmen. De gebruiker mag de camera niet richten op de openbare weg of het huis van de buren, want dit kan leiden tot boetes. Je moet een camera dus zo richten dat hij hoofdzakelijk of uitsluitend op jouw eigendom is gericht. Als een deel van het trottoir of de openbare weg nog op de beelden te zien is, moet dit tot een minimum worden beperkt. Sommige producten, zoals Netatmo’s Slimme Buitencamera’s, voldoen volledig aan de regels van de Camerawet. Met zijn Alerte-Zone-functie kan de gebruiker het gebied definiëren dat hij met zijn Camera wil bewaken. Dit betekent dat zelfs als het gezichtsveld van de camera verder reikt dan de tuin en zo voorbijgangers op straat in beeld kunnen komen, deze personen niet worden gefilmd. Gebruikers kunnen dus met een gerust hart van hun product genieten en de veiligheid van hun huis waarborgen zonder een boete te riskeren.

Camera’s binnenshuis

Als je huishoudelijk personeel in dienst hebt dat tijdens de werkuren kan worden gefilmd, moet je hen daarvan op de hoogte brengen en duidelijk maken in welke ruimten ze worden gefilmd, zoals bepaald in de camerawet. Zo nodig kan je hen een document laten ondertekenen waarin zij verklaren op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van bewakingscamera’s.

In tegenstelling tot andere bewakingscamera’s die elke beweging van personen detecteren en zonder onderscheid opnemen, filmt de Netatmo Smart Indoor Camera het beeld op basis van de voorkeuren van de gebruiker. Dankzij de gezichtsherkenningstechnologie kan de camera onderscheid maken tussen mensen die de gebruiker kent en indringers. Gebruikers kunnen de opname activeren wanneer de camera een onbekend gezicht detecteert en de opname deactiveren voor bekende gezichten, zoals familieleden en personeel in huis. Hierdoor zijn vrienden en familie zeker van de privacy in huis wanneer ze op de koffie komen.

De GDPR en het belang van privacy

Netatmo heeft ook de uitdagingen in verband met de bescherming van persoonsgegevens goed begrepen. In de Europese Unie biedt de GDPR (General Data Protection Regulation) een wettelijk kader voor het gebruik van persoonsgegevens, zowel in de publieke als in de private sector.

De meeste beveiligingscamera’s slaan video’s op in de cloud, wat minder veilig is voor gebruikers. Netatmo geeft echter prioriteit aan de gegevensbeveiliging van gebruikers door lokale video-opname op een gecodeerde MicroSD-kaart aan te bieden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de cloud te gebruiken als hij dat wil, maar dat is niet noodzakelijk.