Nieuws

Geen geld voor elektronisch stemmen

Het is nog altijd niet duidelijk of er in juni 2011 bij de federale verkiezingen nog elektronisch gestemd kan worden. De computers waarmee een kleine helft van de Vlaamse kiezers al meer dan tien jaar zijn stem uitbrengt, zijn tot op de draad versleten.

En de procedure voor invoering van nieuwe stemcomputers die de uitgebrachte stem printen, blijft maar aanslepen.

Drie bedrijven staan al sinds september op de nominatie om de opdracht binnen te halen. Maar federaal minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) heeft hen nog niet aangeschreven om hun beste en definitieve voorstel in te dienen.

Tot groot ongenoegen van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA), die bij herhaling aandringt op een beslissing en erop wijst dat de federale regering en Vlaanderen een samenwerkingsakkoord hebben lopen over het elektronisch stemmen. Wallonië en Brussel doen niet mee.

Overlegcomité
De Vlaamse regering bracht de zaak vorige week zelfs op het Overlegcomité van de verschillende regeringen. "Premier Leterme is voorstander van een samenwerkingsfederalisme. Wel, een eerste stap daarin is dat je je akkoorden honoreert", zegt Bourgeois. "Zelfs voor 2012 wordt het nu kort dag."

Morgen steken Bourgeois en Turtelboom de koppen bij elkaar in een ultieme poging om een oplossing te vinden. "Er wordt volop aan gewerkt", klinkt het bij Turtelboom. "We doen er alles aan opdat de gemeenten die bij vorige verkiezingen elektronisch konden stemmen, dat bij de volgende ook zullen doen."

Stemcomputers oplappen
Maar dat is niet voldoende voor Bourgeois. Hij vreest dat de federale regering alsnog zal proberen om de huidige stemcomputers, waarvan de oudste van 1993 dateren en vier jaar geleden al afgeschreven waren, opnieuw tot leven te wekken. "Totaal onverantwoord", vindt hij. "Die computers werden vorig jaar al met spuug en paktouw weer in elkaar gezet."

Een oplossing kan er pas komen als Turtelboom van de federale regering 14 miljoen extra krijgt om de nieuwe stemcomputers te helpen betalen. De Vlaamse regering, die het elektronisch stemmen wil veralgemenen, heeft al beloofd tachtig procent van de kostprijs voor haar rekening te nemen, maar de federale regering heeft in haar begroting geen geld opzij gezet voor de resterende twintig procent.

Vlaams parlementslid Jan Verfaillie (CD&V) vreest dat de federale regering te laat komt en dat alle kiezers in juni 2011 opnieuw met een rood potlood moeten stemmen.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business