Ambtenaren krijgen eigen Street View

Op een Belgische Google Street View is het nog even wachten, maar niet voor iedereen. Vlaamse ambtenaren beschikken voortaan over hun eigen virtuele kaartendienst.

Het project gaat uit van het AIGV, het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. Dat wil alle verkeersborden in kaart brengen en besloot daarvoor met een camerawagen doorheen Vlaanderen te rijden.

We moeten u wel meteen teleurstellen: Mobile Mapping, zoals het project heet, gaat voorlopig niet openbaar. “Momenteel zijn de beelden enkel toegankelijk voor de ambtenaren die de Vlaamse verkeersbordendatabank controleren”, zegt Leen Schaerlaekens van Mobile mapping. “Op termijn gaan we ze openstellen naar alle Vlaamse ambtenaren.”

Het AGIV houdt het systeem gesloten omwille van de privacy en de technische middelen. Zo worden de beelden in tegenstelling tot Street View niet wazig gemaakt. De dienst openstellen voor iedereen zou dus meer geld kosten omdat er zaken gecensureerd moeten worden, tenzij de privacycommissie daar alsnog groen licht voor zou geven.

Toch werd er niet gekozen voor Google Street View, dat in de nabije toekomst in België beschikbaar wordt. “Zij beperken zich meestal tot de grote steden, terwijl de dienst ook zeer praktisch is voor kleinere steden en gemeenten”, zegt Schaerlaekens.

Daarnaast heeft Mobile Mapping een nauwkeurigheid tot op tien centimeter en zal de dienst uitgebreider zijn dan louter een visuele weergave. Dat is nodig als de ambtenaren de dienst nuttig willen gebruiken, bijvoorbeeld voor het verwijzen naar gevaarlijke plaatsen op de weg. Bij Google blijft de nauwkeurigheid beperkt tot op enkele meters.

Opnieuw rijden?
De kaartendienst is ongetwijfeld een handige tool voor ambtenaren, mits die recente beelden bevat. “Het is de bedoeling om regelmatig een update van de beelden te voorzien. Dat is nu nog niet afgerond, maar zal afhangen van het aantal toepassingen en gebruikers,” zegt Schaerlaekens.

Op die manier wil de Vlaamse overheid kijken of het verantwoord is om opnieuw een camerawagen de Vlaamse wegen te laten berijden. Mocht de toepassing een enorm hulpmiddel voor ambtenaren blijken, dan is de kans reëel dat er regelmatig nieuw beeldmateriaal wordt opgenomen.

Update 10 mei 2010, 11.30 uur:
De Vlaamse overheid laat weten dat het project 4.010.500 euro exclusief btw heeft gekost. In totaal werd in twee jaar tijd meer dan zestigduizend kilometer aan Vlaamse wegen bereden. Gemiddeld komt dat neer op ongeveer 66 euro per kilometer.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business