Nieuws

Hebben we buitenlandse IT’ers nodig?

Outsourcing is een economische realiteit, en tegelijk kunnen we er ook niet onderuit dat de nakende vergrijzing om de instroom van buitenlandse werkkrachten vraagt. Maar hoe kunnen we onze eigen economie dan beschermen? Dat vragen we aan de Vlaamse partijen.

Niet slecht
Lijst Dedecker wijst op een studie die aantoont dat outsourcing niet noodzakelijk nefast is voor de plaatselijke economie. De Boston Consulting Group peilde naar de invloed van delokalisatie, outsourcing en internationalisering op de werkgelegenheid bij zestien grote Franse werkgevers.

Uit dat onderzoek blijkt dat de totale werkgelegenheid bij deze ondernemingen tussen 1995 en 2005 met 66.000 jobs is toegenomen. Mocht er enkel geïnvesteerd zijn in de interne groei, zonder outsourcing dus, dan zouden er 157.000 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan.

Het Vlaams Belang ziet geen problemen in outsourcing tenzij grote IT-concerns hierdoor een monopoliepositie verwerven. “Werk uitbesteden aan buitenlandse specialisten is geen probleem tenzij dit tot verschraling van het aanbod en de opleidingen en jobkansen van de IT’ers leidt.”

Transparantie
De christendemocraten van CD&V pleiten voor transparantie in outsourcing. Zo moet vermeden worden dat de eerlijke concurrentie geschonden wordt en dat werk uitbesteden naar het buitenland misbruikt wordt om belastingen te ontduiken.

Alle partijen lijken zich bewust van de onvermijdelijkheid van het fenomeen. Ze zijn het er ook over eens dat de nadruk in de eerste plaats op het verder ontwikkelen en stimuleren van onze eigen bedrijven moet liggen.

“Ook onze economie moet zich in een geglobaliseerde wereld specialiseren in een aantal topactiviteiten”, meent Open VLD. Groen gaat akkoord en vult die topactiviteit meteen in.”Het stimuleren van groene technologie kan onze concurrentiepositie verstevigen”, klinkt het daar.

Het haalt daarvoor een initiatief aan van de Belgische onderzoekslabo’s IMEC en Bell Labs. Zij zetten een onderzoek voort waaruit blijkt dat bestaande ICT-netwerken tot tienduizend maal energie-efficiënter kunnen opereren.

Groen hoopt zo dat niet enkel het denkwerk rond de server van morgen, maar ook de productie ervan in ons land kan plaatsvinden. Concreet wil dit zeggen dat de overheid een geschikt investeringsklimaat en een lokale afzetmarkt moet creëren.

N-VA wijt de toenemende uitbesteding aan de arbeidskosten in ons land. Die moet dus dringend naar beneden, maar niet door het toekennen van grotere subsidies. “Het is dus aan Vlaanderen en België om maximaal te investeren in de opleiding van arbeidskrachten en het bevorderen van de concurrentiepositie van onze bedrijven”, aldus N-VA.

Te weinig IT’ers
Naast het creëren van een kennispool zijn er natuurlijk genoeg arbeidskrachten nodig. En die zijn er in ons land niet, weet sectorfederatie Agoria. In 2008 waren er maar liefst 14.250 oningevulde vacatures in de ICT-sector. Vandaag zou het niet veel beter zijn.

Toch wil sp.a pas in laatste instantie een beroep doen op buitenlands gespecialiseerd personeel, in tegenstelling tot CD&V. Zij pleiten zelfs voor een belastingverlaging voor buitenlanders die bij ons in een onderzoeksinstelling komen werken.

Open VLD stelt voorwaarden aan enoconomische immigratie, onder andere een goed inburgeringsbeleid . N-VA doet dat ook. Tegelijkertijd moet ons onderwijs aan de normen voldoen, zodat we op termijn ook zelf kennis kunnen exporteren, redeneren ze daar.

Lijst Dedecker wil economische immigratie regelen door de invoering van de Europese ‘Blue Card’, naar analogie met de Amerikaanse groene variant.

Ook het Vlaams Belang spreekt van een arbeidskaart, maar dan een tijdelijke voor specifieke vacatures die niet door Vlamingen in te vullen zijn. Al zijn er dat niet veel volgens hen.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business